Planning

In 2011 is begonnen met de aanleg van delen van de onderbouw (de ondergrond waarop de tramlijn komt te liggen). Dit werk is inmiddels afgerond en 2015 stond vooral in het teken van werkvoorbereiding door bouwaannemer BAM. Voorbereidend werk en de feitelijke aanleg van de traminfrastructuur zijn begin 2016 gestart. Medio 2017 is dit werk naar verwachting afgerond en begint het test- en proefbedrijf, waarin de traminfrastructuur en de dienstregeling wordt getest. Medio 2018 start de feitelijke exploitatie - het moment waarop reizigers gebruik kunnen maken van de Uithoflijn.

 

De planning voor de aanleg van de Uithoflijn is op hoofdlijnen vastgesteld in oktober 2014.