Op 23 december 2014 is bepaald wie gaat zorgen voor de verdere realisatie van de traminfrastructuur van de Uithoflijn. Koninklijke BAM Groep is gekozen als bouwaannemer en is inmiddels aan het werk gegaan met de aanleg van tramrails, bovenleiding en haltes (de bovenbouw). Hiervoor is een E&C (engineering en construct) contract afgesloten. De aanleg van de onderbouw is in 2015 afgerond en ook heeft het jaar 2015 in het teken gestaan van ontwerp en werkvoorbereiding door BAM.

 

Begin 2016 startte de aannemer met de realisatie van de bovenbouw van de traminfrastructuur. Medio 2018 start de feitelijke exploitatie - het moment waarop reizigers gebruik kunnen maken van de Uithoflijn.