1. Meldingenloket

  2. De Uithoflijn wordt steeds zichtbaarder. Op verschillende locaties wordt hard gewerkt aan het aanleggen van de trambaan. Deze werkzaamheden hebben voor de omgeving mogelijk overlast tot gevolg. Wij proberen deze overlast samen met de aannemer zoveel mogelijk te beperken. Toch kunnen we ons voorstellen dat u een bepaalde vraag heeft of een andere soort melding wilt doen.
  3. Wij verzoeken u uw melding kenbaar te maken door onderstaand formulier in te vullen. Wij nemen deze zo snel mogelijk in behandeling en nemen contact met u op.
  4. Meer behoefte aan persoonlijk contact? Wij zijn op werkdagen bereikbaar via telefoonnummer 030 286 43 82.
  5. Het betreft een:
  6. Heeft u er bezwaar tegen om gebeld te worden bij eventuele onduidelijkheid?
  7. Hoe wilt u bericht worden over de afhandeling van uw melding/klacht?*