Tracédeel S

Waar is het?
De Adama van Scheltemabaan ligt tussen het hoofdgebouw van de NS en het spoor en loopt tot voorbij het gebouw van Burgerzaken. De Adama van Scheltemabaan is momenteel een busbaan.
 
Wat speelt er?
Op 2 juli 2016 is de busbaan op de Adama van Scheltemabaan afgesloten en is de Dichtersbaan in gebruik genomen. De bovenbouwaannemer is daarna begonnen met het ombouwen van de busbaan naar een trambaan. Dit betekent dat de bestaande asfaltverharding wordt verwijderd en een nieuwe overrijdbare trambaan wordt aangelegd. Behalve trams maken alleen nood- en hulpdiensten gebruik van deze baan.

 

Bijzonderheden
De Adama van Scheltemabaan werd mede gebruikt voor het laden en lossen achter het hoofdgebouw van NS. Vanwege de aanleg van de trambaan wordt de toegang voor het laden en lossen verplaatst naar de zijkant van het gebouw. Om hiervoor ruimte te maken wordt de fietsenstalling voor het NS-personeel waarschijnlijk verplaatst naar de stationszijde van het gebouw.

 

Voor het project DoorStroom Station Utrecht van ProRail worden de treinsporen aangepast. De afstand tussen de treinsporen en trambaan is erg klein. Hier vindt afstemming plaats over het ontwerp en de aanleg van beide projecten.

 

Langs de bestaande busbaan liggen twee warmwaterleidingen van de stadsverwarming. Door de aanleg van de trambaan worden deze moeilijk bereikbaar voor werkzaamheden of bij een calamiteit. Daarom heeft de leidingbeheerder deze leidingen verplaatst. De nieuwe route van de warmteleidingen loopt onder het park Nieuweroord en het binnenterrein achter het kantoor van de Rijksgebouwendienst en de Hulp Warmtecentrale van Eneco.  

 

De kantoren aan de Arthur van Schendelstraat staan voor een deel dicht op de bestaande busbaan. Door de aanleg van de trambaan en de bovenleiding zullen de ramen van sommige kantoren op een andere manier gewassen moeten worden.