Veelgestelde vragen

Waarom is een tram nodig?

Het aantal reizigers naar Utrecht Science Park De Uithof blijft de komende jaren groeien. Dit kan niet meer worden opgevangen met uitbreiding van de busverbindingen. Meer informatie: Nut en noodzaak

 

Wanneer wordt de Uithoflijn in gebruik genomen?

De Uithoflijn wordt in de tweede helft van 2019 gefaseerd in gebruik genomen.  In december 2019  gaat de lijn volledig in exploitatie. In de tweede helft van 2019 gaan de trams rijden voor de reizigers tussen haltes Vaartsche Rijn en P+R De Uithof, zodat buslijn 12 wordt ontlast. Dat is de verwachting van de provincie Utrecht en de gemeente Utrecht, die samen opdrachtgever zijn van de Uithoflijn. Zodra de Uithoflijn volledig in exploitatie gaat, vervalt buslijn 12. De provincie en de gemeente blijven uiteraard grote inspanningen leveren om eerder in volledige exploitatie te gaan. Lees meer in dit bericht.  

 

Wat gebeurt er met buslijnen 28 en 12?

Na ingebruikname van de Uithoflijn vervalt buslijn 12 geheel. Op het traject Venuslaan-Rubenslaan-Galgenwaard blijven de huidige buslijnen rijden en die bieden voldoende capaciteit en kwaliteit (frequentie). Aan buslijn 28 zal na ingebruikname van de Uithoflijn niets veranderen. Route en frequentie blijven naar verwachting ongewijzigd. Ook andere buslijnen van en naar Utrecht Science Park De Uithof blijven naar verwachting ongewijzigd met de komst van de Uithoflijn.

 

Kan ik doorreizen naar Nieuwegein of IJsselstein?

De Uithoflijn sluit in het stationsgebied aan op de tijdelijke eindhalte van de bestaande sneltram Utrecht-Nieuwegein/IJsselstein (SUNIJ-lijn). Tot 2020 rijden trams alleen voor onderhoud richting de remise in Nieuwegein, de halte Utrecht Centraal Centrumzijde is begin- en eindhalte voor reizigers naar en van Utrecht Science Park De Uithof.

 

De Uithoflijn wordt volgens de laatste standaarden een moderne lagevloerstram, met bijbehorende perrons. De SUNIJ-lijn is uitgevoerd als hogevloerstram (met bijbehorende perrons). In december 2016 heeft het algemeen bestuur van de provincie Utrecht besloten om de Uithoflijn en de SUNIJ-lijn te koppelen. Reizigers kunnen vanaf 2020 zonder overstap gebruik maken van de sneltram tussen Utrecht Science Park De Uithof, Utrecht Centraal, Nieuwegein en IJsselstein. Vanaf dat moment is er één doorgaande verbinding over het hele traject. Hiervoor worden de haltes van de SUNIJ-lijn aangepast aan lagevloertrams en wordt de trambaan in IJsselstein en Nieuwegein-Zuid vernieuwd.

 

Ook komen er 22 nieuwe, langere trams. Deze trams zijn van hetzelfde type als de trams die voor de Uithoflijn gaan rijden, maar zullen aanmerkelijk langer worden. De trams gaan in Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein vanaf 2020 gekoppeld rijden met een totale lengte van 75 meter. Per rit biedt dit capaciteit voor ongeveer 490 reizigers. De extra capaciteit is nodig om de groei op te vangen van het aantal reizigers in het openbaar vervoer.

 

Wat wordt de dienstregeling van de Uithoflijn?

De Uithoflijn rijdt maandag t/m vrijdag in de spits 16 keer per uur en ’s avonds tot ongeveer tien uur ieder kwartier. In het weekend en ’s avonds laat na 22:00 uur rijdt de Uithoflijn niet, net als lijn 12 in de huidige situatie. Utrecht Science Park De Uithof en de P+R worden dan bediend door de frequente lijn 28, die deze belangrijke bestemmingen direct verbindt met Utrecht CS en de binnenstad. Het busvervoer rond de Venuslaan, Rubenslaan en Sterrenwijk wordt aangepast aan de nieuwe situatie. 

Kijk ook eens in Feiten en Cijfers, een document met vele wetenswaardigheden over de Uithoflijn.

 

Wat zijn de rijtijden?

Hoe is de keuze voor deze haltes tot stand gekomen?

Het ontwerp van de Uithoflijn - en de daarin geplande negen haltes - is vastgelegd in het document ‘Definitief Ontwerp’, dat is vastgesteld in juni 2013. Het document is tot stand gekomen na een zorgvuldige afweging van een groot aantal aspecten die hierbij een rol spelen waaronder berekeningen over de te verwachten aantallen reizigers over de verschillende delen van het tracé (waar stappen ze in en uit). Daarnaast zijn er financiële kaders vastgesteld waarbinnen de exploitatie moet plaatsvinden. Dit stelt eisen aan het maximum aantal haltes.

 

Wat wordt er gedaan aan de veiligheid van de verkeerskruisingen?

De tram gaat op meerdere plekken openbare wegen, fiets- en wandelpaden kruisen. In het ontwerp van de kruisingen is rekening gehouden met de verkeersveiligheid. Zo worden verkeerslichten geplaatst en wordt gebruik gemaakt van geluidsignalen (bellen). Op kruisingen waar de tram een relatief hoge snelheid heeft, worden overwegbomen geplaatst.

 

Van wie worden de trams?

De OV-autoriteit provincie Utrecht heeft de tramstellen voor de Uithoflijn zelf aangeschaft en verhuurt ze aan de vervoerder van de Uithoflijn, U-OV. Eind 2016 besloot de provincie om de SUNIJ-lijn (Sneltram Utrecht-Nieuwegein/IJsselstein) met de Uithoflijn te verbinden. Vanaf 2020 reis je zonder overstappen met de tram tussen Nieuwegein/IJsselstein en P+R De Uithof via Utrecht Centraal. Het onderhoud van de trams gebeurt op de remise in Nieuwegein of de opstelsporen bij P+R De Uithof. 

 

Wat kost de Uithoflijn?

Er is in totaal circa € 427 miljoen nodig voor de realisatie van de Uithoflijn, inclusief trams. Hiervan wordt ook een bijdrage aan de uitbreiding en vernieuwing van de remise geleverd en is de busbaan Dichtersbaan aangelegd. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat maakte de aanleg van de Uithoflijn mogelijk door €110 miljoen subsidie toe te kennen.

 

Hoe blijf ik op de hoogte van de voortgang van de realisatie?

Abonneer je op onze digitale nieuwsbrief, dat kan rechts onderaan op de homepage van onze website, of volg ons via twitter@uithoflijn.

 

Waar kan ik terecht bij schade?

Heeft u schade opgelopen door bouwwerkzaamheden langs het Uithoflijn-tracé?
Meld uw schade hier of meld deze per mail via info@uithoflijn.nl