Veelgestelde vragen

 

Waarom is een tram nodig?

Het aantal reizigers naar Utrecht Science Park blijft de komende jaren groeien. Dit kan niet meer worden opgevangen met uitbreiding van de busverbindingen. Meer informatie: Nut en noodzaak

 

Wanneer wordt de Uithoflijn in gebruik genomen?

De Uithoflijn wordt zeer waarschijnlijk in december 2019 in gebruik genomen, maar het kan ook zijn dat we eerder starten. Eind februari 2019 is de proeffase gestart. We gaan zeker vijf maanden proefrijden zonder passagiers. Afhankelijk van wat we in die periode tegenkomen, wordt bepaald wanneer de exploitatie kan starten. 

 

Wat gebeurt er met buslijnen 28 en 12?

Na ingebruikname van de Uithoflijn vervalt buslijn 12 geheel. Op het traject Venuslaan-Rubenslaan-Galgenwaard blijven de huidige buslijnen rijden en die bieden voldoende capaciteit en kwaliteit (frequentie). De route en frequentie van buslijn 28 zullen na ingebruikname van de Uithoflijn naar verwachting niet veranderen. De dubbelgelede bussen op de huidige lijn 12 zullen op lijn 28 ingezet worden om voldoende kwaliteit te bieden voor het groeiende aantal reizigers op deze buslijn. Ook andere buslijnen van en naar Utrecht Science Park blijven naar verwachting ongewijzigd met de komst van de Uithoflijn.

 

Kan ik doorreizen naar Nieuwegein of IJsselstein?

De Uithoflijn sluit in het stationsgebied aan op de tijdelijke eindhalte van de bestaande sneltram Utrecht-Nieuwegein/IJsselstein (SUNIJ-lijn). Tot 2020 rijden trams alleen voor onderhoud richting de remise in Nieuwegein, de halte Utrecht Centraal Centrumzijde is begin- en eindhalte voor reizigers naar en van Utrecht Science Park.

 

De Uithoflijn wordt volgens de laatste standaarden een moderne lagevloerstram, met bijbehorende perrons. De SUNIJ-lijn is uitgevoerd als hogevloerstram (met bijbehorende perrons). In december 2016 heeft het algemeen bestuur van de provincie Utrecht besloten om de Uithoflijn en de SUNIJ-lijn te koppelen. Reizigers kunnen vanaf 2020 zonder overstap gebruik maken van de sneltram tussen Utrecht Science Park, Utrecht Centraal, Nieuwegein en IJsselstein. Vanaf dat moment is er één doorgaande verbinding over het hele traject. Hiervoor worden de haltes van de SUNIJ-lijn aangepast aan lagevloertrams en wordt de trambaan in IJsselstein en Nieuwegein-Zuid vernieuwd.

 

Ook komen er 22 nieuwe, langere trams. Deze trams zijn van hetzelfde type als de trams die voor de Uithoflijn gaan rijden, maar zullen aanmerkelijk langer worden. De trams gaan in Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein vanaf 2020 gekoppeld rijden met een totale lengte van 73 meter. Dit zijn de langste gekoppelde trams van Europa. Per rit biedt dit capaciteit voor ongeveer 490 reizigers. De extra capaciteit is nodig om de groei op te vangen van het aantal reizigers in het openbaar vervoer.

 

Wat wordt de dienstregeling van de Uithoflijn?

De Uithoflijn rijdt maandag t/m vrijdag in de spits 16 keer per uur en ’s avonds tot ongeveer tien uur ieder kwartier. In het weekend en ’s avonds laat na 22:00 uur rijdt de Uithoflijn niet, net als lijn 12 in de huidige situatie. Utrecht Science Park en de P+R worden dan bediend door de frequente lijn 28, die deze belangrijke bestemmingen direct verbindt met Utrecht Centraal en de binnenstad. Het busvervoer rond de Venuslaan, Rubenslaan en Sterrenwijk wordt aangepast aan de nieuwe situatie. 

Kijk ook eens in Feiten en Cijfers, een document met vele wetenswaardigheden over de Uithoflijn.

 

Wat zijn de rijtijden?

Hoe is de keuze voor deze haltes tot stand gekomen?

Het ontwerp van de Uithoflijn - en de daarin geplande negen haltes - is vastgelegd in het document ‘Definitief Ontwerp’, dat is vastgesteld in juni 2013. Het document is tot stand gekomen na een zorgvuldige afweging van een groot aantal aspecten die hierbij een rol spelen waaronder berekeningen over de te verwachten aantallen reizigers over de verschillende delen van het tracé (waar stappen ze in en uit). Daarnaast zijn er financiële kaders vastgesteld waarbinnen de exploitatie moet plaatsvinden. Dit stelt eisen aan het maximum aantal haltes.

 

Wat wordt er gedaan aan de veiligheid van de verkeerskruisingen?

De tram gaat op meerdere plekken openbare wegen, fiets- en wandelpaden kruisen. In het ontwerp van de kruisingen is rekening gehouden met de verkeersveiligheid. Zo zijn er verkeerslichten geplaatst en wordt er gebruik gemaakt van geluidsignalen (bellen). Er is één kruising met slagbomen beveiligd, dat is de kruising bij de Koningsweg. Daar rijdt de tram namelijk met een relatief hoge snelheid voorbij (70 km/uur). Meer informatie over de veiligheidsmaatregelen vindt u in dit bericht.

 

Hieronder volgen ontwerptekeningen van elke laagvloerse kruising van de trambaan met de auto-, fiets en/of wandelwegen.
Kruising Koningsweg/Laan van Maarschalkerweerd: dit betreft een kruising met zowel verkeerslichten als overwegbomen.
Kruising Laan van Maarschalkerweerd
Kruising Laan van Maarschalkerweerd/Herculeslaan/Weg tot de Wetenschap
Kruising Weg tot de Wetenschap/Platolaan
Kruising Weg tot de Wetenschap/Sorbonnelaan
Kruising Heidelberglaan/Genevelaan
Kruising Heidelberglaan/Universiteitsweg/Bolognalaan
Kruising Universiteitsweg/Heidelberglaan

 

Van wie worden de trams?

De OV-autoriteit provincie Utrecht heeft de tramstellen voor de Uithoflijn zelf aangeschaft en verhuurt ze aan de vervoerder van de Uithoflijn, U-OV. Eind 2016 besloot de provincie om de SUNIJ-lijn (Sneltram Utrecht-Nieuwegein/IJsselstein) met de Uithoflijn te verbinden. Vanaf 2020 reis je zonder overstappen met de tram tussen Nieuwegein/IJsselstein en P+R Utrecht Science Park via Utrecht Centraal. Het onderhoud van de trams gebeurt op de remise in Nieuwegein of de opstelsporen bij P+R Utrecht Science Park. 

 

Wat kost de Uithoflijn?

Er was in totaal circa € 427 miljoen nodig voor de realisatie van de Uithoflijn, inclusief trams. Hiervan werd ook een bijdrage aan de uitbreiding en vernieuwing van de remise geleverd en is de busbaan Dichtersbaan aangelegd. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat maakte de aanleg van de Uithoflijn mogelijk door €110 miljoen subsidie toe te kennen.

 

Met het uitstel van de start van de tramlijn, het langer in bedrijf houden van lijn 12, de extra bouwwerkzaamheden en de langere bouwtijd zijn extra kosten gemoeid. Daarnaast zijn er middelen nodig voor de voorbereiding op beheer en exploitatie, proefbedrijf en ontvangstorganisatie en voor de meerkosten bij de nieuwbouw van de tramremise in Nieuwegein. In totaal is 84 miljoen euro nodig binnen en buiten het project om de Uithoflijn af te kunnen ronden en in exploitatie te kunnen nemen. De gemeente Utrecht draagt 25 miljoen van deze kosten. Het resterende bedrag is 59 miljoen euro voor de provincie Utrecht, waarvan al 30 miljoen euro is aangevraagd.

 

Hoe blijf ik op de hoogte van de voortgang van de realisatie?

Abonneer je op onze digitale nieuwsbrief, dat kan rechts onderaan op de homepage van onze website, of volg ons via twitter@uithoflijn.

 

Waar kan ik terecht bij schade?

Heeft u schade opgelopen door bouwwerkzaamheden langs het Uithoflijn-tracé?
Meld uw schade hier of meld deze per mail via info@uithoflijn.nl