De nieuwsbrief van februari is verschenen met daarin onder andere informatie over de aankomende proeffase van de Uithoflijn, de snelheid van de tram...

Let op! Testritten overdag, ook in het weekend

 

De afgelopen maanden hebben we ’s nachts de technische systemen, de trams en de trambaan getest. In...

De Randstedelijke Rekenkamer en de Rekenkamer Utrecht hebben gezamenlijk onderzoek gedaan naar de bestuurlijke en ambtelijke aansturing en...

In de nacht van 28 op 29 oktober reed er voor het eerst een tram zelfstandig door het Utrechtse stationsgebied. Na die eerste tram volgden dezelfde...

Begin dit jaar werd bekend gemaakt dat de Uithoflijn in de tweede helft van 2019 tussen haltes Vaartsche Rijn en P+R De Uithof gedeeltelijk in gebruik...