Op de Heidelberglaan komt het regelmatig voor dat een bus of tram stil staat bij een oversteek waar ook de waarschuwingslichten voor voetgangers...

Per 16 december gaat tram 22 minimaal 6 keer per uur per richting rijden. De frequentie wordt zo snel als mogelijk opgeschaald naar 12 keer per uur...

De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven bij de provinciale jaarrekening 2017. Gedeputeerde Staten hebben de jaarrekening vastgesteld...

Park Oosterspoorbaan zuid is bijna klaar. Woensdagmiddag 24 juli wordt het park officieel geopend. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te...

Uiterlijk eind dit jaar moet tram 22, de nieuwe lijn tussen Utrecht C.S. en Utrecht Science Park, gaan rijden met reizigers. Ingebruikname per eind...