Het bestemmingsplan voor de busbaan Kruisvaart is 25 april 2013 gewijzigd vastgesteld door de gemeenteraad. Van 23 mei t/m 3 juli ligt het...

Op 15 mei is in het Utrecht Science Park 'De Uithof' een nieuwe buslus geopend ten oosten van het Wilhelmina Kinderziekenhuis. Dit vernieuwde stuk...

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten het voorlopig ontwerp voor de busbaan Kruisvaart vast te stellen en het bestemmingsplan voor...

Tijdens regionale overleggen met de minister van Infrastructuur is uitgebreid gesproken over maatregelen die nodig zijn om de...