19-30 maart: omleiding voor voetgangers van en naar halte Padualaan

Van maandag 19 maart tot en met vrijdag 30 maart legt aannemer BAM een afvoerput voor regenwater aan bij bushalte Padualaan. De voetgangersoversteek van halte Padualaan richting de Hogeschool Utrecht is tijdens deze werkzaamheden afgesloten. Voetgangers worden omgeleid via de fiets- en voetgangersoversteek ter hoogte van Padualaan 99 en het Kruytgebouw. Dat is een omlooptijd van een paar minuten. De omleiding wordt ter plekke met gele borden aangegeven.