Aanleg elektriciteitskabels in Utrecht Science Park

In Utrecht Science Park moet nog een aantal elektriciteitskabels worden gelegd voor de stroomvoorziening van de tramhaltes. Het gaat om aansluitingen voor o.a. de verlichting, beveiligingscamera’s en elektronische reisinformatie.


De kabels worden op verschillende locaties gelegd. Het werk vindt plaats vanaf 18 maart tot en met naar verwachting eind juli. De werkzaamheden zijn op doordeweekse dagen tussen 7.00 en 19.00 uur en leveren weinig hinder op. 


De kabels worden via een ondergrondse boring aangelegd als ze onder de tram- en busbaan of drukke wegen doorgaan, zoals de Bolognalaan of de Cambridgelaan. Op andere gedeeltes graaft de aannemer een sleuf en legt daar de kabel in. Gebouwen blijven daarbij altijd bereikbaar. Rond het begin- en eindpunt van een boring maakt de aannemer een klein werkterrein dat met hekken wordt afgezet. Er staat een aggregaat bij om het boormaterieel van stroom te voorzien. Dit kan enige geluidsoverlast geven.


Planning
Hieronder staat waar en wanneer de kabels worden aangelegd. Dit is een voorlopige planning. Er wordt nog geprobeerd om meer werkzaamheden te combineren. Dat betekent vooral dat de ondergrondse boringen dichter op elkaar worden gepland. Als dit lukt, is het werk eerder uitgevoerd. De eventuele wijzigingen houden we bij op onze website.

 

  • 18 maart t/m half april: Bisschopssteeg (via boring) en Heidelberglaan vanaf de Bisschopssteeg tot en met halte UMC Utrecht.

Een deel van de stoep op de Heidelberglaan wordt hiervoor opgebroken. De kabel gaat via een boring onder de Bolognalaan en de bus- en trambaan door. Vanaf de Universiteitsweg tot en met halte UMC Utrecht wordt er gegraven.

 

  • Half april t/m eind mei: Lundlaan – Hoofddijk – Stellenboschlaan (via boringen).
     
  • Eind mei t/m half juni: Coïmbrapad, vanaf het wooncomplex aan de Cambridgelaan tot aan The Basket.

De weg naar het wooncomplex wordt hiervoor deels opgebroken. Het gebouw blijft bereikbaar. De kabel gaat via een boring onder de Cambridgelaan en het Coïmbrapad door.

 

  • Half juni t/m begin juli: Weg tot de Wetenschap vanaf Sorbonnelaan tot aan halte Padualaan.

Het eerste deel vanaf de Sorbonnelaan wordt geboord, daarna wordt er gegraven.

 

  • Begin juli t/m eind juli: Heidelberglaan, naast de busbaan achter het Wilhelmina Kinderziekenhuis.

Hier wordt gegraven, behalve onder de tram- en busbaan door. Dat stuk gebeurt met een boring.