Aanleg Park Oosterspoorbaan Zuid

In de week van 18 februari start de aanleg van het Park Oosterspoorbaan Zuid op de voormalige Oosterspoorbaan tussen de Koningsweg en de Uithoflijn. De werkzaamheden duren naar verwachting tot en met half april, afhankelijk van het weer. Er komt een recreatief wandelpad en een calamiteitenweg waarover onderhoudsdiensten en nood- en hulpdiensten de trambaan en treinsporen kunnen bereiken. Het ontwerp bevat ook een groenplan. Aannemer Koot Infrawerken werkt op maandag tot en met vrijdag tussen 8.00-17.00 uur.


Werkzaamheden
Het werk wordt in fasen uitgevoerd, zodat onderhoudsdiensten en nood- en hulpdiensten er altijd langs kunnen. Eerst legt de aannemer de calamiteitenweg aan. Deze weg wordt uitgevoerd met grasbetontegels. Daarna verwijdert de aannemer de resterende puinverharding en vult de grond aan voor de groeninrichting. Tot slot worden de hagen en bomen geplant. Tijdens de aanleg van het park haalt de aannemer ook de huidige hekwerken weg en plaatst nieuwe op de eigendomsgrens. Er wordt voor gezorgd dat privéterrein altijd afgesloten blijft. De werkzaamheden kunnen enige geluidsoverlast geven. We doen ons best om overlast tijdens het werk zo veel mogelijk te beperken.

 

Planning
De werkzaamheden starten in de week van 18 februari en duren naar verwachting tot en met half april. Dit is afhankelijk van het weer. Er wordt gewerkt van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 17.00 uur.

 

Ontwerp Park Oosterspoorbaan Zuid
Het ontwerp van Park Oosterspoorbaan Zuid is tijdens vier bewonersavonden in 2016 en 2017 opgesteld in overleg met bewoners en belanghebbenden. Het Definitief Ontwerp kunt u hier bekijken.