Aanleg Park Oosterspoorbaan (zuid)

Van maandag 3 september tot en met eind november wordt het Park Oosterspoorbaan (zuid) aangelegd op de voormalige Oosterspoorbaan tussen de Koningsweg en de Uithoflijn. Er komt een recreatief wandelpad en een calamiteitenweg waarover onderhoudsdiensten en nood- en hulpdiensten de trambaan kunnen bereiken. Het ontwerp bevat ook een groenplan. Aannemer Koot Infrawerken voert de werkzaamheden uit op maandag tot en met vrijdag tussen 8.00-17.00 uur.

 

Werkzaamheden
Het werk wordt in fasen uitgevoerd. De huidige asfaltweg wordt opgebroken. Dit zal geluidsoverlast geven. Als het asfalt weg is, legt de aannemer het wandelpad en de calamiteitenweg aan. De calamiteitenweg wordt uitgevoerd met grastegels. Wanneer deze weg klaar is, verwijdert de aannemer de resterende puinverharding en vult de grond aan voor de groeninrichting. Tot slot worden de hagen en bomen geplant. Tijdens de aanleg van het park haalt de aannemer ook de huidige hekwerken weg en plaatst nieuwe op de eigendomsgrens. Er wordt voor gezorgd dat privéterrein altijd afgesloten blijft. We doen ons best om overlast tijdens het werk zo veel mogelijk te beperken.

 

Planning
De werkzaamheden starten maandag 3 september en duren tot en met eind november. Er wordt gewerkt van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 17.00 uur.

 

Ontwerp Park Oosterspoorbaan (zuid)
Het ontwerp van Park Oosterspoorbaan (zuid) is tijdens vier bewonersavonden in 2016 en 2017 opgesteld in overleg met bewoners en belanghebbenden. Het Definitief Ontwerp kunt u hier bekijken.