Definitief Ontwerp Busbaan Kruisvaart en start voorbereidingen uitvoering

Deze zomer starten de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van busbaan Kruisvaart. Het Texaco-tankstation aan de Vondellaan is sinds enkele weken gesloten en naar verwachting wordt er deze zomer begonnen met de sloop van het tankstation. In het najaar worden kabels en leidingen verlegd. De daadwerkelijke aanleg van de busbaan start begin 2014, zodat de busbaan begin 2016 in gebruik kan worden genomen. Voor meer informatie verwijzen we naar de website www.utrecht.nl/busbaankruisvaart.

 

Het definitief ontwerp busbaan Kruisvaart is inmiddels afgerond. Het ontwerp is mede tot stand gekomen naar aanleiding van de inbreng van een aantal bewoners uit de omgeving Raadwijk. Busbaan Kruisvaart is nodig als vervanging voor de Adama van Scheltemabaan. Deze weg wordt namelijk, als onderdeel van de Uithoflijn, omgebouwd tot trambaan en kan daardoor niet meer worden gebruikt door bussen. Het tracé van busbaan Kruisvaart loopt vanaf Utrecht Centraal, direct langs de westkant van het spoor, en sluit aan op de Vondellaan.