Dinsdag 18 april (en mogelijk woensdag 19 april): geluids- en trillingsoverlast van intrillen damwanden

Geplaatst op: 11.04.2017
Categorie: Actuele werkzaamheden deel U

Locatie bouwkuip bij benadering (de kuip is ca. 7 bij 4 meter groot): zie het rood-gele rechthoekje

 

 

Op de Heidelberglaan tegenover The Basket moet er voor de aanleg van de Uithoflijn een riool geplaatst worden. Om het riool te kunnen plaatsen, komt er eerst een tijdelijke afscheiding met damwanden in de grond. Deze worden de grond in getrild en dat levert geluids- en trillingsoverlast op. Het intrillen van de damwanden is ingepland op dinsdag 18 april van 7 uur ’s ochtends tot 23 uur ’s avonds. Mocht het werk dan nog niet klaar zijn, dan wordt er woensdag 19 april vanaf 8 uur ’s ochtends verder gewerkt.

 

Als de afscheiding geplaatst is, kan de aannemer aan de slag met het riool zelf. Dat gebeurt overdag en doordeweeks. Er komt een grondwaterpomp om tijdelijk de grondwaterspiegel te verlagen, deze pomp draait dag en nacht. Dit levert naar verwachting beperkte overlast op. Na afloop van de werkzaamheden – naar verwachting eind mei - moeten de damwanden ook weer verwijderd worden: ook dit zal geluids- en trillingsoverlast opleveren.

 

Aannemer BAM is op het hele traject van de Uithoflijn druk bezig de trambaan aan te leggen. Het werk gebeurt zoveel mogelijk overdag en doordeweeks, maar er wordt soms ook ’s nachts en/of in het weekend gewerkt. Helaas zijn niet alle werkzaamheden vooraf precies in te plannen en is ook de overlast niet altijd te voorspellen. Ook al zijn er vooraf onderzoeken gedaan, je weet nooit precies wat je onder de grond aantreft, bijvoorbeeld aan kabels en leidingen. Het weer speelt ook mee. We begrijpen goed dat de overlast erg vervelend kan zijn. We proberen dan ook omwonenden, instellingen en weggebruikers zo goed mogelijk te informeren over de werkzaamheden. Heb je vragen, suggesties of klachten? Laat het ons weten via dit formulier!