Eind februari start proeffase met overdag testritten

Let op! Testritten overdag, ook in het weekend

 

De afgelopen maanden hebben we ’s nachts de technische systemen, de trams en de trambaan getest. Eind februari start de proeffase en gaan we overdag rijden. Trambestuurders leren tijdens opleidingsritten de trambaan kennen. We testen ook of alle betrokken organisaties goed kunnen omgaan met verschillende situaties, zoals bijvoorbeeld een boomtak op de trambaan. Daarna testen we de dienstregeling.

 

Veiligheid kruisingen
Tijdens de proeffase staan er geen verkeersregelaars bij de kruisingen met de trambaan. De kruisingen worden geregeld met verkeers- en/of waarschuwingslichten, bij de Koningsweg met overwegbomen. Let u goed op bij het oversteken van de trambaan en houd er rekening mee dat er een tram kan rijden. Een tram kan niet uitwijken en heeft altijd voorrang.

 

Planning
Eind februari beginnen we met rijden tussen de Adama van Scheltemabaan en P+R Utrecht Science Park, vanaf maart rijden we ook in het stationsgebied. Tijdens de proeffase mogen er nog geen reizigers mee. De planning van de testritten houden we bij op deze pagina.

 

Opleidingsritten
Opleidingsritten vinden tot en met de zomer plaats op werkdagen van 6 tot 22 uur. De eerste weken gebeurt dat met twee trams, daarna rijden we met vier trams. Bij twee trams is er ongeveer elk half uur een tram per richting te verwachten, bij vier trams is dat ongeveer elk kwartier een tram per richting.

 

Testen van verschillende (nood)situaties
Er zijn zo’n 20 testen met verschillende (nood)situaties. Hieraan nemen ook hulpdiensten deel. Deze testen vinden overdag buiten de spits plaats tot medio april, ook in weekenden.

 

Testen van de dienstregeling
In april en mei gaan we de dienstregeling testen. We rijden dan eerst met acht trams per uur per richting, dan twaalf trams en uiteindelijk testen we met zestien trams per uur per richting. Dan wordt ook in de weekenden gereden. Deze dienstregelingstesten worden afgewisseld met opleidingsritten voor trambestuurders.