Extra maatregelen bij kruising Platolaan

Afgelopen tijd hebben meerdere bewoners zorgen geuit over de verkeerssituatie op de kruising Platolaan-Weg tot de Wetenschap. We hebben de kruising nog eens goed bekeken op verschillende drukke momenten. We zagen dat het vooral kruisende fietsstromen zijn die elkaar in de weg zitten. Ook rijden veel fietsers door rood licht, wat tot gevaarlijke situaties kan leiden. We nemen verschillende maatregelen om de situatie te verbeteren:

 

• Er is een opstelvak voor fietsers gemaakt  op de Weg naar Rhijnauwen. Fietsers uit deze richting kunnen nu in één keer de Weg tot de Wetenschap oversteken, tegelijk met het autoverkeer. De regeling van de verkeerslichten is hier ook op aangepast.

 

• De gemeente gaat een fietsbrug maken over de Kromme Rijn, tussen de Mytylweg en de Weg naar Rhijnauwen. Dit verbetert de fietsroute van en naar de sportvelden en de Mytylschool. Dit moet in goed overleg met de buurt gebeuren en ingepast worden in de omgeving, dus het gaat enige tijd duren voor deze brug gerealiseerd kan worden. De voorbereidingen zijn begonnen. Binnenkort is er meer bekend over de planning.

 

• De gemeente wil een alternatieve fietsroute aanleggen door de woonwijk Rijnsweerd voor fietsers tussen de binnenstad en Utrecht Science Park. Dit gebeurt in overleg met de bewoners van deze wijk. Deze alternatieve route zal de drukte op de kruising Platolaan-Weg tot de Wetenschap verminderen.

 

• Een aantal verkeerslichten voor fietsers wordt beter zichtbaar gemaakt en voorzien van een richtingsaanduiding, zodat duidelijker is wanneer het ‘rood licht’ is en niet veilig om de trambaan over te steken. Ook wordt er onderzocht of er in het fietspad extra signalering aangebracht kan worden met lichtstrips die fietsers attenderen op een naderende tram.

 

In dit bericht vindt u meer informatie over de verkeerssituatie en veiligheidsmaatregelen bij de kruising Platolaan-Weg tot de Wetenschap.