Jaarrekening 2017 provincie Utrecht vastgesteld

De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven bij de provinciale jaarrekening 2017. Gedeputeerde Staten hebben de jaarrekening vastgesteld en voorgelegd aan Provinciale Staten. In de provinciale jaarrekening heeft de accountant onzekerheden geconstateerd rond uitgaven van het project Uithoflijn. De accountant merkt de bedragen als onzeker aan, omdat ze gemaakte afspraken uit onderhandelingen met aannemer BAM onvoldoende kan herleiden. Dit sluit aan bij wat Integis en de rekenkamers in hun onderzoeken hebben geconstateerd.
 
De provincie constateert dat de navolgbaarheid en verslaglegging van deze onderhandelingen met BAM beter had gemoeten. Zo was er soms wel en soms niet een externe toets of deskundige betrokken, was er geen eenduidigheid in de werkwijze en werden niet altijd dezelfde controlemechanismen doorlopen.
 
Lees hier meer.