Laatste serie testritten Uithoflijn: trams rijden overdag

Het project Uithoflijn gaat de laatste, beslissende fase in.  Om te ervaren wat er nodig is om straks dagelijks 34.000 reizigers te vervoeren, rijden onze testtrams overdag steeds vaker. We oefenen niet alleen op het rijden op de klok, maar trainen ook de trambestuurders en bereiden ons voor op allerlei situaties die kunnen plaatsvinden. In deze laatste testfase proberen we zo goed mogelijk de eindsituatie na te bootsen, wanneer we met reizigers gaan rijden.

 

Op donderdag 28 februari gingen alle seinen op groen om dat mogelijk te maken. Met instemming van de Inspectie voor Leefomgeving & Transport (ILT) mochten de trams voor het eerst overdag rijden, zonder verkeersregelaars. Gedeputeerde Dennis Straat en wethouder Lot van Hooijdonk verwelkomden de eerste testtram in Utrecht Science Park. Ze overhandigden de symbolische vergunning voor deze laatste serie testritten aan Gerrit Spijksma, algemeen directeur van het vervoersbedrijf Qbuzz. Deze eerste rit overdag was een opleidingsrit. De komende maanden krijgen ruim honderd trambestuurders het laatste deel van hun opleiding: overdag rijden op de Uithoflijn.

 

Waar testen we de lijn op?
Er zijn drie soorten testritten overdag: opleidingsritten, testen van verschillende (nood)situaties en het testen van de dienstregeling. De planning van de testritten houden we bij op onze website. Opleidingsritten vinden tot en met de zomer plaats op werkdagen tussen 6 en 22 uur. De eerste weken gebeurt dat met twee trams, daarna rijden we met vier trams. Bij twee trams is er ongeveer elk half uur een tram per richting te verwachten, bij vier trams is dat ongeveer elk kwartier een tram per richting. Er zijn zo’n 20 testen met verschillende (nood)situaties. Hieraan nemen ook hulpdiensten deel. Deze testen vinden overdag buiten de spits plaats tot medio april, ook in weekenden.


In mei gaan we de dienstregeling testen: lukt het de trams te laten rijden op de klok?  We rijden dan eerst met acht trams per uur per richting, dan twaalf trams en uiteindelijk testen we met zestien trams per uur per richting. Dan wordt ook in de weekenden gereden. Deze dienstregelingstesten worden afgewisseld met opleidingsritten voor trambestuurders. Tijdens de proeffase mogen er nog geen reizigers mee. Belangrijk onderdeel van de proeffase is een informatie campagne die alle weggebruikers attendeert op de aanwezigheid van de tram in het dagelijks verkeer. De campagne neemt in intensiteit toe naarmate we frequenter gaan rijden.


Tram 22
We gaan zeker vijf maanden proefrijden zonder passagiers. Afhankelijk van wat we in die periode tegenkomen, wordt bepaald wanneer de exploitatie kan starten. Dat wordt zeer waarschijnlijk december 2019, maar het kan ook zijn dat we eerder starten. Vanaf dat moment vervalt buslijn 12. Ook de projectnaam Uithoflijn verdwijnt dan. De trams op de nieuwe lijn gaan dan rijden voor de reizigers onder het U-OV lijnnummer 22.


Trambedrijf provincie is nieuwe beheerder
Het beheer en onderhoud van de Uithoflijn is vanaf nu in handen van het trambedrijf van de provincie Utrecht.  Met de overdracht gaat niet alleen de dagelijkse zorg voor de trams en de trambaan over naar de provincie Utrecht, maar ook het beheer van alle gebouwen, zoals de opstelsporen bij P+R Utrecht Science Park en de onderstations die zorgen dat de bovenleidingen onder stroom staan. Ook voor de veiligheid van het tramsysteem en het aanvragen van vergunningen voor werkzaamheden in de buurt van de trambaan is de provincie Utrecht het eerste aanspreekpunt geworden.