MAART-SEPTEMBER 2017: ERNSTIGE VERKEERSHINDER automobilisten kruising Universiteitsweg-Heidelberglaan

Geplaatst op: 07.03.2017
Categorie: Nieuws

Please scroll down for English version

Advies: mijd de piekmomenten, neem het OV, pak de fiets of parkeer bij P+R De Uithof

Sinds het weekend van 4-5 maart is de Universiteitsweg ter hoogte van de Heidelberglaan in beide rijrichtingen voor auto’s versmald van drie naar twee rijstroken. De oversteekplekken voor fietsers en voetgangers van de Universiteitsweg naar de Bolognalaan en omgekeerd zijn ongeveer 40 meter verder van de kruising gelegd (zie groene lijn op bovenstaand kaartje). De versmalling en omleiding zijn nodig voor de aanleg van de trambaan en voor rioolwerkzaamheden zes meter diep onder het kruispunt. De werkzaamheden duren naar verwachting tot september. De versmalling en de omleiding zijn afgestemd met de Universiteit Utrecht, UMC Utrecht, Hogeschool Utrecht en U-OV.

 

Nieuwe aanpak, situatie overzichtelijker
Eerder lieten we weten dat de rijbanen voor auto’s in een bocht om het kruispunt worden gelegd. Dit is gelukkig niet meer nodig. BAM gaat het werk aan het riool anders aanpakken, waardoor er minder werkterrein nodig is. De rijbanen kunnen daarom op dezelfde plek blijven liggen, zodat de situatie op het kruispunt overzichtelijker wordt tijdens de werkzaamheden. Dit is ook mogelijk doordat het spoor voor de Uithoflijn hier nu in twee weekenden wordt aangelegd. Deze werkzaamheden zijn in het weekend gepland, omdat het dan rustiger is op dit kruispunt.

 

Werkzaamheden in het weekend
Het spoor voor de Uithoflijn wordt in twee weekenden op het kruispunt aangelegd: van vrijdag 24 maart (10.00 uur) tot maandag 27 maart (6.00 uur) en van vrijdag 31 maart (10.00 uur) tot maandag 3 april (6.00 uur). In het eerste weekend wordt het spoor aangelegd op de kruising van de Heidelberglaan met de rijbaan van de Universiteitsweg richting de Yalelaan. Hiervoor wordt deze rijbaan in een bocht opzij gelegd en versmald naar één rijstrook (zie kaartje). In het tweede weekend gebeurt dit met de rijbaan richting de A28 (zie kaartje). 

 

Houd rekening met extra reistijd
De kruising Universiteitsweg-Heidelberglaan is op dit moment al druk en wordt vanwege de versmalling nog drukker. Indien mogelijk, vermijd gebruik van dit kruispunt. Mocht dit niet mogelijk zijn, houd dan rekening met extra reistijd. Vooral bij het oversteken van de kruising in zuidelijke richting voor 9:00 uur en in noordelijke richting tussen 15:00 en 18:00 uur. U kunt het beste parkeren in de P+R De Uithof of reizen met de fiets of het OV. Ter informatie treft u in onderstaande tabel een overzicht m.b.t. belasting van het kruispunt in de huidige situatie. We beperken de overlast zoveel als mogelijk, maar geheel wegnemen is helaas niet mogelijk. We rekenen op uw begrip en medewerking!

 

 

 

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

7.30-9.00 uur

Topdrukte

 

Topdrukte

Druk

Topdrukte

Druk

9.00-13.00 uur

Rustig

 

Rustig

Rustig

Rustig

Rustig

13.00-15.00 uur

Redelijk druk

 

Redelijk druk

Redelijk druk

Redelijk druk

Redelijk druk

15.00-18.00 uur

Topdrukte

 

Topdrukte

Druk

Topdrukte

Druk

 

 

 

 

English version: 

 

March-September 2017: SERIOUS TRAFFIC HINDRANCE car traffic intersection Universiteitsweg-Heidelberglaan

Advice: avoid peak hours, take public transport or bike, park at P+R De Uithof

Since the weekend of 4-5 March only two instead of three lanes are available for car traffic in both directions on the Universiteitsweg, location Heidelberglaan. The crossings for cyclists and pedestrians in the direction Universiteitsweg-Bolognalaan and vice versa have been moved 40 meters away from the intersection (see green line on the map above). The detour and reduction of lanes are necessary for the construction of a tramway at the intersection and work on a sewer underneath the intersection. The activities are expected to take until September. The detour and reduction of lanes have been reviewed by the Universiteit Utrecht, UMC Utrecht, Hogeschool Utrecht en U-OV.

 

The intersection Universiteitsweg-Heidelberglaan is a busy intersection and the reduction of lanes will make it even busier. If possible, avoid this intersection. If this is not possible, keep in mind that you are going to experience some delays, in particular during peak hours. We recommend you to park your car at P+R De Uithof or choose an alternative mode of transport: bicycle or public transport. For your information we have included an overview of the current traffic loads in the table below. We try our best to minimize the traffic nuisance, but cannot avoid all hindrance. We ask for your cooperation and understanding.

 

 

 

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

7.30-9.00

Peak hour

 

Peak hour

 

Heavy traffic

Peak hour

Heavy traffic

9.00-13.00

Low traffic

 

Low traffic

Low traffic

Low traffic

Low traffic

13.00-15.00

Normal traffic

Normal traffic

Normal traffic

Normal traffic

Normal traffic

15.00-18.00

Peak hour

 

Peak hour

 

Heavy traffic

Peak hour

 

Heavy traffic