Ontwerp Park Oosterspoorbaan: reactie mogelijk t/m 22 november – Inloopavond woensdag 1 november

Geplaatst op: 11.10.2017
Categorie: Nieuws

Gemeente Utrecht heeft in overleg met bewoners en belanghebbenden een Voorlopig Ontwerp opgesteld voor de inrichting van de Oosterspoorbaan tussen de Koningsweg en de toekomstige Uithoflijn. Er komt een calamiteiten- en onderhoudsweg naar de tram- en treinsporen. Daarnaast komt er een recreatieve wandelroute. Het ontwerp bevat ook een groenplan en er is ruimte voor bewonersinitiatieven. Tot en met 22 november kunt u schriftelijk reageren op het ontwerp. U kunt ook uw reactie geven en vragen stellen tijdens een inloopavond op woensdag 1 november. U bent welkom tussen 19.00 - 21.00 uur in het Rode Kruisgebouw aan de Koningsweg 2 te Utrecht.

Begin 2018 verwachten wij dat het college van B&W hier een besluit over neemt. Lees meer in dit wijkbericht of op www.uithoflijn.nl/trace/tracedeel-a/.