Project Uithoflijn eind 2020 afgerond

Provincie en gemeente Utrecht hebben ingestemd met de beëindiging van het project Uithoflijn eind 2020. De projectopdracht Uithoflijn is voltooid en de projectorganisatie heeft voldaan aan de laatste voorwaarden voor beëindiging. In oktober is in de praktijk aangetoond dat tram 22 kan rijden met een frequentie van 16 keer per uur per richting. Ook zijn de laatste restpunten langs de baan afgerond of overgedragen, net als de laatste dossiers en verantwoordelijkheden.

Het oorspronkelijke budget in 2012 was € 425 miljoen. In 2018 is dit aangevuld met € 84 miljoen als gevolg van vertragings- en meerkosten. Uiteindelijk is in totaal € 486 uitgegeven, dit is inclusief de aanschaf van het trammaterieel. Ook zijn hier de kosten in opgenomen die in 2021 nog moeten worden gemaakt, zoals het vervangen van de combideklaag en het aanbrengen van een route voor hulpdiensten in het Utrecht Science Park. Aangezien ook de accountant nog de administratie van het jaar 2020 moet controleren en het Rijk nog het laatste deel van de subsidie moet verstrekken, zullen provincie en gemeente in de loop van volgend jaar het eindresultaat definitief vaststellen en verrekenen.

 

Nu het project Uithoflijn is beëindigd en tram 22 een aanwinst blijkt te zijn voor de reizigers in de stad en de regio, is het tijd om vooruit te kijken. De Uithoflijn zal op onderdelen nog verbeterd worden, bijvoorbeeld door de inzet van langer trammaterieel. Ook komt er een koppeling tussen de Uithoflijn en de tramlijn tussen Utrecht Centraal en Nieuwegein/IJsselstein. Dan wordt een dienstregeling mogelijk waarbij tramreizigers zonder overstap van Nieuwegein-Zuid en IJsselstein naar P+R Science Park kunnen reizen, en weer terug.

 

De Uithoflijn biedt een toekomstperspectief om de groei van het aantal reizigers in de regio Utrecht te kunnen blijven faciliteren en om een goede bereikbaarheid te behouden, met een verdere uitbreiding van het regionale tramnetwerk.

 

Meer informatie staat in de raads- en statenbrieven, die vindt u hier.

 

In onderstaand Einddossier staat beschreven hoe de projectorganisatie de overdracht van de infrastructuur, de trams en de haltes heeft geregeld, wat de restpunten van het project nog zijn en op welke wijze deze zijn belegd. Ook is een financiële eindverantwoording opgenomen.