Rekenkamerrapport “Samen sturen” over de Uithoflijn

De Randstedelijke Rekenkamer en de Rekenkamer Utrecht hebben gezamenlijk onderzoek gedaan naar de bestuurlijke en ambtelijke aansturing en informatievoorziening van het project Uithoflijn. Het onderzoeksrapport “Samen sturen” is dinsdag 4 december gepubliceerd.


In het rapport concluderen de rekenkamers dat zowel de aansturing van het project als de informatievoorziening belangrijke tekortkomingen vertoonden. De gemeente Utrecht en de provincie Utrecht hebben bij de gezamenlijke aansturing van het project onvoldoende invulling gegeven aan het principe ‘beste voor het project’. Het college van Burgemeester en Wethouders en Gedeputeerde Staten onderschrijven de aanbevelingen uit het onderzoek.


Op dinsdagavond 11 december is een gezamenlijke openbare informatiebijeenkomst voor raads- en statenleden belegd. Deze bijeenkomst vindt plaats in de Statenzaal van het Provinciehuis, Archimedeslaan 6, en duurt van 20.00 tot 22.00 uur. Tijdens deze bijeenkomst kunnen raads- en statenleden vragen stellen aan de rekenkamers over het rapport. Het rapport wordt behandeld in de raadscommissie Stad en Ruimte van 13 december 2018, in de Provinciale Statenvergadering van 17 december en de Gemeenteraadsvergadering van 20 december.


U kunt het rapport “Samen sturen” vinden op de website van de Rekenkamer Utrecht en de website van de Randstedelijke Rekenkamer.