Straatinrichting Pelikaanstraat

Op 2 juli 2014  is voor bewoners van de Pelikaanstraat een informatieavond georganiseerd over de nieuwe inrichting van de straat en de invulling van de ruimte onder de trambaan. Op deze avond was het mogelijk om de uitwerking van het eerder (in 2010) vastgestelde ontwerp van de straatinrichting te bekijken en hier suggesties voor te leveren. Deze suggesties zijn betrokken bij de uitwerking. Op verzoek van bewoners van het korte deel van de Pelikaanstraat (tussen de Oosterkade en de Albatrosstraat)  is aansluitend nog een werksessie georganiseerd over de precieze inrichting van de parkstrook in dit deel van de straat. Het resultaat van deze werksessie is met bewoners afgestemd en opgenomen in het ontwerp
 
Voor het lange deel van de Pelikaanstraat is op verzoek van veel bewoners van dit deel van de straat gekozen om zes parkeerplaatsen terug te brengen die in het oorspronkelijke ontwerp ook zaten. De haag – die in plaats van deze zes parkeerplaatsen was gedacht – komt te vervallen. Daartegenover staat dat op een aantal plaatsen in de straat ruimte is gevonden voor extra groen. De aanpassingen zijn verwerkt in het ontwerp
 
Het ontwerp van de straatinrichting wordt nu verder uitgewerkt ten behoeve van de uitvoering. De start van de werkzaamheden is naar verwachting in september 2015 en zal begin 2016 worden afgerond.