Succesvolle trekproef achter P+R Transferium De Uithof

Op donderdag 24 juli is een trekproef van kabels en leidingen uitgevoerd in De Uithof. Deze trekproef is gedaan om de haalbaarheid te beoordelen van de werkmethode om sectionering te realiseren in De Uithof. Sectionering moet worden toegepast om in de toekomst de elektrische magnetische interferentie (EMI) van het tramsysteem zoveel mogelijk te beperken. EMI is niet schadelijk, maar kan wel verstorend werken op processen binnen gebouwen van bijvoorbeeld de Universiteit Utrecht en het UMC, die voor een goede werking afhankelijk zijn van een EMI-neutrale zone.

 

Een essentieel onderdeel van het bouwproces bij de aanleg van de infrastructuur voor de Uithoflijn is het onderverdelen van de bovenleidingen in korte secties. Elke bovenleidingmast moet van voeding worden voorzien en bestaat uit korte lussen. Dit zorgt ervoor dat er minder elektromagnetische straling vrijkomt. Om dit te realiseren moeten er voedingskabels van de sectioneringkasten naar de bovenleiding van de trambaan worden getrokken. De kabels worden getrokken in mantelbuizen. In het mantelbuistracé zitten veel bochten en een model hiervan is nagebouwd en bij de trekproef ingegraven met materialen die ook tijdens de bouw gebruikt gaan worden. Door op de afbeelding hierboven te klikken ziet u hoe de sectionering van de voedingskabels er in detail uitziet.

 

Om 10.00 uur werd met de trekproef gestart en om 11.00 uur werd deze afgerond. De eerste resultaten gaven aan dat de trekkracht slechts 45% van de veronderstelde trekkracht bedroeg. Dit is een mooi resultaat en geeft aan dat de gekozen werkmethode voor de aanleg van de traminfrastructuur uitgevoerd kan worden.

 

Tot slot is na de trekproef de kabel doorgemeten op afwijkingen en is het mantelbuistracé opgegraven ter inspectie op schade. De metingen gaven aan dat de kabel voldeed aan de norm en dit is eveneens een positieve uitslag.