Tijdelijk gewijzigde verkeerssituatie Laan van Maarschalkerweerd

Klik op de kaart om deze te vergroten.

De tijdelijk gewijzigde verkeerssituatie op de Laan van Maarschalkerweerd duurt langer dan verwacht. Vanaf half juni ligt de weg weer terug op de oorspronkelijke plek.  

 

Sinds het weekend van 18 maart is de verkeerssituatie tijdelijk gewijzigd op de Laan van Maarschalkerweerd bij de kruising met de trambaan. Dit is net ten zuiden van de Herculesbrug. Aannemer BAM legt op deze plek het spoor voor de Uithoflijn aan. Het spoor wordt overrijdbaar voor ander verkeer. Om de hinder voor het verkeer zoveel mogelijk te beperken is de weg hier tijdelijk een stukje verlegd (zie bovenstaand kaartje). Het verkeer kan hierdoor tijdens de werkzaamheden gewoon doorrijden. Voor fietsers en voetgangers is er niets veranderd; het fiets- en voetpad liggen op dezelfde plek. Het werk duurt langer dan verwacht, omdat een deel van het materiaal niet op tijd was geleverd en daarna nog aangepast moest worden. Daarnaast waren er op korte termijn te weinig lasploegen beschikbaar om de spoorstaven aan elkaar te lassen.
 
De spoorstaven moeten aan elkaar gelast worden voordat de tram eroverheen kan rijden. Na het lassen worden de rails geslepen om oneffenheden weg te halen op de plekken waar ze aaneengelast zijn. Dit werk kan geluidsoverlast opleveren.
 
Nadat de werkzaamheden klaar zijn, breekt BAM de tijdelijke verlegging van de weg af. Het verkeer heeft weinig tot geen last van deze afrondende werkzaamheden.
 
Linksaf slaan naar Mytylweg vanaf gewone rijbaan
Tijdens de verlegging is het voorsorteervak voor linksafslaand verkeer uit de richting Herculesbrug richting de Mytylweg niet beschikbaar. Verkeer kan nog steeds linksaf slaan naar de Mytylweg, maar dan vanaf de gewone rijbaan. Dit kan in de ochtendspits hinder opleveren voor het verkeer. Daarom adviseren wij gemotoriseerd verkeer om vanuit de richting van de Koningsweg of Bunnik naar de Mytylweg te rijden.

 

Werktijden
Er wordt in principe gewerkt op werkdagen van 7 tot 19 uur. Bij uitloop van werkzaamheden kan het voorkomen dat er op zaterdag gewerkt wordt.