Uiterlijk 16 december 2019 reizigers aan boord van tram 22

Uiterlijk eind dit jaar moet tram 22, de nieuwe lijn tussen Utrecht C.S. en Utrecht Science Park, gaan rijden met reizigers. Ingebruikname per eind juli bleek niet haalbaar omdat niet aan alle startvoorwaarden voldaan is. Het dagelijks bestuur van de provincie Utrecht houdt daarmee vast aan de lopende planning, zo is bekend gemaakt in een brief aan Provinciale Staten.

 

Om de nieuwe lijn open te stellen voor reizigers is het tramsysteem sinds februari 2019 getest. Trambestuurders van vervoerder U-OV zijn opgeleid en er zijn diverse oefeningen gehouden om medewerkers van U-OV, het trambedrijf en de nood- en hulpdiensten voor te bereiden op incidenten die kunnen plaatsvinden langs de lijn. De trams zijn ook steeds vaker gaan rijden om in de praktijk te ervaren hoe het tramsysteem functioneert wanneer op de dienstregeling gereden wordt.

 

Geleidelijk meer trams op de lijn

Op dit moment voldoet de nieuwe lijn nog niet aan alle startvoorwaarden om al op 29 juli te gaan rijden met reizigers. Het college wil daarom vasthouden aan de lopende planning om tram 22 in december 2019 te laten rijden. Dit heeft geen budgettaire consequenties. Om stabiel te kunnen rijden op de klok van de dienstregeling  zal eerst een aantal technische storingen moeten worden opgelost. Dat betreft met name de assentellers, die de beveiligingssystemen aansturen. De meest zichtbare daarvan zijn de slagbomen bij de kruising met de Koningsweg. Als de assenteller verstoord is, gaan uit voorzorg de slagbomen dicht.

 

Zodra deze problemen zijn verholpen en de trams minimaal zes ritten per uur per richting kunnen rijden, wordt besloten op welke datum meer trams gaan rijden en bus 12 kan worden afgebouwd. De komende tijd zullen de testritten op de lijn vooral worden gebruikt om het tramsysteem daarop te toetsen.

 

U kunt hier meer over lezen in deze statenbrief. Bij deze brief horen ook twee bijlagen:

  1. verkeersveiligheidsaudit
  2. beantwoording schriftelijke vragen gemeente Utrecht