Uithoflijn in 2019 gefaseerd in gebruik

De Uithoflijn wordt in de tweede helft van 2019 gefaseerd in gebruik genomen.  In december 2019  gaat de lijn volledig in exploitatie. In de tweede helft van 2019 gaan de trams rijden voor de reizigers tussen haltes Vaartsche Rijn en P+R De Uithof, zodat buslijn 12 wordt ontlast. Dat is de verwachting van de provincie Utrecht en de gemeente Utrecht, die samen opdrachtgever zijn van de Uithoflijn. Zodra de Uithoflijn volledig in exploitatie gaat, vervalt buslijn 12. De provincie en de gemeente blijven uiteraard grote inspanningen leveren om eerder in volledige exploitatie te gaan.

 

Eerste testritten afgerond

Veiligheid en betrouwbaarheid staan voorop bij dit grote project. Voor deze nieuwe planning zijn alle onderdelen van het project Uithoflijn onder de loep genomen. De afgelopen maanden is de nodige voortgang geboekt: de eerste tramstellen hebben inmiddels een aantal testritten gereden tussen haltes P+R De Uithof en Vaartsche Rijn.
De nieuwe planning is gebaseerd op een geactualiseerde inschatting van de risico’s. Eén van de meest kritieke mijlpalen binnen de nieuwe planning is het tracé door het stationsgebied (eerst alleen spoor, later ook bovenleidingen). Via dit spoor moeten de tramstellen worden aangevoerd vanuit de tramremise in Nieuwegein en hier regelmatig weer naar terugkeren voor onderhoud. Het daadwerkelijk testen en beproeven van de hele lijn kan pas als het stationsgebied doorrijdbaar is.
Bovendien blijkt een onderheide spoorplaat onder Utrecht Centraal noodzakelijk om een stabiel spoor aan te kunnen leggen. De aanleg daarvan start binnenkort.  Daarnaast hebben de levering en certificering van veiligheidssystemen en de overweginstallatie bij de Koningsweg vertraging op gelopen. Deze apparatuur moet niet alleen worden aangesloten, maar moet ook nauwgezet getest worden, voor die mag worden gebruikt.

 

Bijgestelde planning
De bijgestelde planning voor de realisatie van de hele lijn is met alle betrokken partijen afgestemd, extern getoetst en wordt als haalbaar gezien. Voor de planning geldt een slagingskans van 85%, een zekerheidsmarge die gebruikelijk is bij grote infrastructuurprojecten.

 

Kosten
Met het uitstel van de start van de tramlijn, het langer in bedrijf houden van lijn 12, de extra bouwwerkzaamheden en de langere bouwtijd zijn extra kosten gemoeid. Daarnaast zijn er middelen nodig voor de voorbereiding op beheer en exploitatie, proefbedrijf en ontvangstorganisatie en voor de meerkosten bij de nieuwbouw van de tramremise in Nieuwegein. In totaal is 84 miljoen euro nodig binnen en buiten het project om de Uithoflijn af te kunnen ronden en in exploitatie te kunnen nemen. De gemeente Utrecht draagt 25 miljoen van deze kosten. Het resterende bedrag is 59 miljoen euro voor de provincie Utrecht, waarvan al 30 miljoen euro is aangevraagd.

 

Lees meer.