Veiligheid kruisingen Platolaan en Herculeslaan

De afgelopen tijd hebben we meerdere vragen gekregen over de veiligheid van de kruisingen van de trambaan bij de Platolaan en Herculeslaan. We nemen de zorgen over deze kruispunten zeer serieus. Vooral het kruispunt Platolaan heeft extra aandacht, want het is één van de drukste kruisingen van de Uithoflijn met relatief veel jonge verkeersdeelnemers.

 

We zijn eind februari begonnen met overdag proefrijden. Op alle kruisingen zal het verkeer moeten wennen aan de tram. Er staan daarom gele ‘Let op!’-borden bij de kruisingen. We houden de verkeerssituatie tijdens deze proeffase goed in de gaten. Ook de trambestuurders doen dat en delen hun ervaringen met ons.

 

Informatiecampagne
Een belangrijk onderdeel van de proeffase van de Uithoflijn is een informatiecampagne waarmee we alle verkeersdeelnemers attenderen op de aanwezigheid van de tram in het verkeer. Naarmate de tram vaker gaat rijden, wordt ook de campagne intensiever. Naast borden bij kruisingen maken we onder andere gebruik van filmpjes op sociale media en posters, die ook met scholen, Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht worden gedeeld. Zo maken we ook de jongere verkeersdeelnemers bewust van de gewijzigde verkeerssituatie.

 

Lage snelheid tram
Elke tram moet altijd stoppen bij de haltes, ook als er geen in- of uitstappers zijn. De tram vanuit Utrecht Science Park richting Utrecht Centraal zal mede daarom nauwelijks gevaar opleveren voor fietsers bij deze kruisingen (ook fietsers bij de Platolaan die het eerste rode verkeerslicht negeren en toch op de trambaan wachten). De tram rijdt dan namelijk net weg bij halte Galgenwaard of Kromme Rijn. Ook de tram in de richting van Utrecht Science Park passeert de oversteken met lage snelheid, omdat hij moet stoppen bij de halte vlak na de kruising.

 

Alleen slagbomen bij hoge snelheid
Op het traject van de Uithoflijn zijn de kruispunten altijd beveiligd, bijvoorbeeld met verkeerslichten en/of waarschuwingslichten. Waarschuwingslichten gaan knipperen als er een tram aankomt. Ook is er dan een geluidssignaal te horen, waarmee fietsers en voetgangers extra worden geattendeerd op een naderende tram. Ditzelfde beleid geldt ook op het bestaande tramtraject richting Nieuwegein/IJsselstein.

 

De enige kruising op de Uithoflijn die met slagbomen is beveiligd, is de kruising bij de Koningsweg. Daar rijdt de tram namelijk met een relatief hoge snelheid voorbij (70 km/uur). De trams rijden over het kruispunt bij de Herculeslaan maximaal 20 km/uur en ook op de kruising Platolaan rijden ze langzaam. Vanwege de lagere snelheid bij deze kruisingen zijn verkeerslichten, waarschuwingslichten en geluidssignalen voldoende om een veilige oversteek mogelijk te maken.

 

Het aanbrengen van slagbomen bij kruisingen waar de tram met lage snelheid rijdt, maakt de situatie niet veiliger. Het kan zelfs averechts werken. Door het gebruik van slagbomen is de kruising aanzienlijk langer geblokkeerd. Bij de kruisingen als Platolaan en Herculeslaan zou dit tot grote opstoppingen leiden, ook voor fietsers, met als gevolg dat de kans op ongewenst gedrag (het omzeilen van de slagbomen) toeneemt.

 

Aanwezige veiligheidsmaatregelen bij Platolaan
De nieuwe verkeerssituatie bij de Platolaan wordt op meerdere manieren kenbaar gemaakt aan fietsers. Daarbij is ook goed bekeken hoe het negeren van rood licht door fietsers kan worden tegengegaan. De volgende maatregelen zijn aanwezig op de kruising:
• Een voorwaarschuwingslicht dat gaat knipperen voordat er een tram aankomt
• Een knipperend onderlicht bij het verkeerslicht
• Een geluidssignaal voor voetgangers (ook hoorbaar voor fietsers)
• Twee verkeerslichten bij de eerste oversteek over de trambaan, zodat fietsers van alle kanten de verkeerslichten goed kunnen zien.
• Een wit kruis op de trambaan om extra duidelijk te maken dat fietsers daar niet mogen staan.


Groene golf voor fietsers bij Platolaan
Bij de kruising Platolaan is er een aparte opstelstrook voor afslaande fietsers op de Weg tot de Wetenschap naar de Platolaan. Deze strook is met markering duidelijk aangegeven. Vlak voor de oversteek is het fietspad breder om extra ruimte voor rechtsafslaande fietsers te creëren.

 

Sinds de start van de proeffase is er een groene golf voor fietsers bij deze oversteek. Als het eerste verkeerslicht groen is, dan is het tweede licht ook altijd groen. En ook als er even geen tram passeert, blijft het eerste licht rood zodat fietsers in één keer de hele Weg tot de Wetenschap kunnen oversteken. Met deze instelling van de verkeerslichten kunnen fietsers zich niet meer opstellen op de trambaan, zolang ze zich aan de verkeerslichten houden.

 

Onderzoek naar alternatieve route
De gemeente Utrecht gaat onderzoeken of er een goede alternatieve fietsroute door de woonwijk Rijnsweerd mogelijk is voor fietsverkeer van en naar Utrecht Science Park. Deze route zou het drukke kruispunt Platolaan-Weg tot de Wetenschap kunnen ontlasten. Fietsers die aan de noordkant van Utrecht Science Park moeten zijn, hoeven dan niet twee keer de trambaan over te steken. En fietsers die naar de zuidkant gaan, krijgen extra keuzemomenten voor de oversteek (zoals bij de Wim Sonneveldlaan of Sorbonnelaan).