Voortgang realisatie Uithoflijn

Voor de zomer informeerden we over de uitdagingen die spelen rond de start exploitatie van de Uithoflijn in juli 2018. De planning stond door diverse ontwikkelingen en de complexiteit van het tracé al langer onder druk. Afgelopen week is gebleken dat er te veel en te grote risico’s zijn ten aanzien van de planning waardoor ingebruikname van het gehele tracé van de Uithoflijn op 8 juli 2018 niet langer reëel is. Het blijkt fysiek onmogelijk om de tramhaltes bij het Centraal Station en de verbindende sporen richting Jaarbeursplein tijdig te realiseren. Provinciale Staten en Gemeenteraad zijn hierover geïnformeerd.

 

Het project Uithoflijn is in aard en omvang een groot project dat bovendien gerealiseerd moet worden in een omgeving die constant in ontwikkeling is. Met name het stationsgebied is sinds een aantal jaar grondig op de schop en dit heeft er onder andere toe geleid dat bepaalde delen van het tracé niet conform de oorspronkelijke planning konden worden opgeleverd. Aangezien een groot deel van de Uithoflijn (8 van de 9 kilometer) tussen eindhalte P+R De Uithof en station Vaartsche Rijn naar verwachting in oktober dit jaar wordt vrijgegeven voor het testbedrijf wordt de mogelijkheid onderzocht om na het test- en proefbedrijf op dat deel van het tracé te gaan rijden met een beperkt aantal trams. Tijdens die periode blijft de huidige busverbinding tussen Utrecht Centraal en het Utrecht Science Park (buslijn 12) volledig in stand.

 

Momenteel wordt er een nieuwe planning opgesteld die zekerheid moet geven over haalbare startmomenten van de mogelijke deelexploitatie en de volledige exploitatie. Niet alleen voor volledige exploitatie, maar ook bij deelexploitatie moeten de trams door het stationsgebied kunnen voor onderhoud in de remise in Nieuwegein. Het moment waarop deze verbinding gerealiseerd is en getest en beproefd kan worden, moet uit de nieuw op te stellen planning duidelijk worden. Ook wordt in kaart gebracht welke financiële consequenties hiermee gemoeid zijn. Naar verwachting zal dit in het vierde kwartaal van 2017 bekend zijn.