Werkzaamheden voor Uithoflijn in Utrecht Science Park De Uithof

Geplaatst op: 27.10.2017
Categorie: Actuele werkzaamheden deel U

Aannemer BAM is hard aan het werk om de trambaan van de Uithoflijn af te ronden in Utrecht Science Park De Uithof en gaat daarna aan de slag met het herstellen van de omgeving en het testen van de traminfrastructuur (o.a. bovenleiding, wissels en seinen).

 

Hieronder geven we een doorkijk op de aankomende werkzaamheden en een toelichting op de testperiode:

 

Zaag- en laswerkzaamheden op kruising Universiteitsweg
Op zaterdag 28 oktober worden er zaag- en laswerkzaamheden uitgevoerd op de kruising Universiteitsweg-Heidelberglaan. De werkzaamheden vinden plaats tussen 7.00 en maximaal 22.00 uur en kunnen geluidsoverlast geven. 

 

Werkzaamheden aan de bovenleiding
Van 30 oktober tot en met 3 november werkt aannemer BAM aan de bovenleiding op de Padualaan en Heidelberglaan. De werkzaamheden zijn overdag tussen 7.00 en 19.00 uur en kunnen geluidsoverlast geven. Op het gedeelte van de Heidelberglaan vanaf Universiteitsweg tot Hoofddijk kunnen deze werkzaamheden alleen in de nacht plaatsvinden omdat de bus er overdag rijdt. 

 

Verkeersregelaars bij kruising Universiteitsweg
Van woensdag 8 tot en met vrijdag 10 november staan de verkeerslichten van 07.00 – 16.00 uur uit bij de kruising Universiteitsweg-Heidelberglaan. Er worden dan nog een aantal leidingen getrokken voor de verkeerslichten en er zijn bestratingswerkzaamheden bij de fiets- en voetgangersoversteek  over de trambaan aan de kant van het UMC Utrecht. Fietsers en voetgangers kunnen deze dagen gebruikmaken van de oversteek bij het Bestuursgebouw. Er staan overdag verkeersregelaars op de kruising om het verkeer te begeleiden.

 

Verwijderen tijdelijke busbaan
Vanaf zaterdag 4 november rijden de bussen over de nieuwe bus- en trambaan in het centrumgebied en wordt de definitieve bushalte Heidelberglaan in gebruik genomen. Hiervoor wordt op zaterdagochtend vanaf 7.00 uur een deel van de bouwhekken verplaatst. Dit kan geluidsoverlast geven. De tijdelijke busbaan wordt na de tentamenperiode omgebouwd tot fietspad. Hiervoor wordt naar verwachting tussen maandag 13 en vrijdag 17 november met een freesmachine de bovenste laag van het asfalt weg geschraapt. Dit kan één à twee dagen geluidsoverlast geven. Daarna krijgt het fietspad een rode asfaltlaag; dit kan stankoverlast geven.

 

Asfalteren toerit hoofdingang UMC Utrecht
In de week van maandag 20 november wordt de toerit naar de expeditie en de Kiss & Ride van het UMC Utrecht opnieuw geasfalteerd. Daarvoor wordt eerst in één dag de bovenste laag van het asfalt verwijderd, waarna de volgende dag een nieuwe asfaltlaag wordt aangebracht. Deze werkzaamheden kunnen geluidsoverlast en stankoverlast geven. Verkeer wordt door verkeersregelaars langs de werkzaamheden begeleid.

 

Omgeving in oude glorie herstellen
Nadat de tijdelijke busbaan verwijderd is, herstelt aannemer BAM het centrumgebied van USP De Uithof weer in oude glorie: het fietspad komt weer terug, net als de grasbakken (‘scherven’). Deze werkzaamheden duren tot naar verwachting eind dit jaar. Begin 2018 worden de bomen (terug)geplant. Er blijven nog wel bouwhekken om de nieuwe bus- en trambaan staan. Dit is vanwege de veiligheid tijdens de eerste twee fasen van de testperiode.

 

Testen op de Uithoflijn
Naar verwachting wordt dit najaar de laatste hand gelegd aan de trambaan van de Uithoflijn tot aan het stationsgebied. Daarna begint de testperiode op dit gedeelte. Met de testen wordt gekeken of de traminfrastructuur werkt en of de tram hier goed mee samenwerkt. Eerst wordt er enige weken getest zonder tram, naar verwachting eind dit jaar met één tram en ten slotte met meerdere trams. Deze testritten gebeuren voornamelijk ’s nachts en dit kan geluids- of lichthinder geven.

 

Veiligheid tijdens testperiode
Vanaf december dit jaar kun je dus ’s nachts een of meerdere trams tegenkomen. De testen en testritten gebeuren voornamelijk ’s nachts, omdat er dan geen bussen over de bus- en trambaan rijden. In de eerste twee fasen van de testperiode (tests zonder tram en met één tram) wordt de bus- en trambaan voor de veiligheid nog omgeven door bouwhekken. Er staan verkeersregelaars bij de kruisingen om de tram over de kruising te begeleiden. In de laatste testfase gaan de bouwhekken en verkeersregelaars weg, als alle verkeersinstallaties getest en goed bevonden zijn.