Bomenkap en -verplanting langs huidige busbaan in De Uithof

Zaterdag 20 februari start aannemer Copijn met de kap en het verplanten van bomen langs de busbaan in Utrecht Science Park De Uithof. Door de komst van de Uithoflijn zal een derde van het bestaande groen langs de toekomstige trambaan in De Uithof tijdelijk moeten verdwijnen: het gaat om de kap van ca. 120 bomen. Ook worden enkele bomen verplant en beschermd tegen de werkzaamheden. In 2017, als de belangrijkste werkzaamheden gereed zijn, worden net zoveel bomen van gelijke grootte teruggeplant. In dit wijkbericht leest u hier meer over.