Tot en met maart 2019: werkzaamheden tramviaduct Vaartsche Rijn

Op tramviaduct Vaartsche Rijn, gelegen tussen de Bleekstraat en het Oude Houtensepad, moet 900 meter van de spoorconstructie van de Uithoflijn aangepast worden. De voorbereidingen daarvoor starten naar verwachting deze week al. In dit wijkbericht geven we een doorkijk op de werkzaamheden en de verwachte planning.

 
Werkzaamheden spoor tramviaduct
900 meter van de spoorconstructie op tramviaduct Vaartsche Rijn moet aangepast worden. Dit kwam naar voren tijdens het testen van de Uithoflijn. Het werk start mogelijk deze week al met het verwijderen van de asfaltlaag die tussen de sporen ligt. Daarna wordt de spoorconstructie spoor voor spoor aangepast. Dit duurt tot en met maart 2019. Aannemer BAM verwacht ongeveer tien weken per spoor bezig te zijn, dus 20 weken in totaal. De planning is echter weersafhankelijk.

 

Het is noodzakelijk om deze werkzaamheden uit te voeren en dat vinden we vervelend. We proberen de overlast zoveel mogelijk te beperken, maar het werk is helaas niet zonder (geluids)hinder uit te voeren.

 

Deze week verwijderen asfaltlaag, daarna spoor voor spoor aanpassen
In de loop van deze week breekt de aannemer de asfaltlaag tussen de sporen op en spuit deze daarna met een hogedrukspuit schoon. Dit zal geluidsoverlast en mogelijk stofvorming opleveren. Vanaf volgende week wordt de spoorconstructie spoor voor spoor aangepast. Tot december werkt de aannemer aan het spoor aan de treinkant, van de Oosterspoorbaan naar de Bleekstraat. Begin volgend jaar is het andere spoor aan de beurt.

 

Wat gebeurt er en wat merkt u ervan?

Na het verwijderen van asfalt, freest de aannemer eerst de rubberen laag tussen rails en beton weg, dit levert weinig geluidsoverlast op.

 

Vervolgens wordt een stuk van de metalen gootwand, waarin de rails ligt, afgebrand. Dit zal niet alleen geluidsoverlast, maar ook lichtoverlast opleveren. Het afbranden duurt per spoor drie weken: de aannemer wil 50 meter spoor per dag aanpassen.

 

Na het afbranden moet de asfaltlaag weer aangebracht worden. Bij dit werk rijden asfalteermachines over het viaduct. Het werk kan geuroverlast en enige geluidshinder geven.

 

Als in december het spoor aan de treinkant klaar is, wordt tot en met maart het spoor aan de straatkant op dezelfde wijze aangepast. De aannemer werkt ook hier van de Oosterspoorbaan naar de Bleekstraat.

 

In de donkere maanden van het jaar komt er bouwverlichting. Deze is op het werk gericht, maar kan lichtoverlast opleveren.

 

Transport en opslag
De benodigde materialen en machines worden via de Oosterspoorbaan en de Bleekstraat aan- en afgevoerd.


Werktijden
De werkzaamheden worden uitgevoerd van maandag tot en met zaterdag tussen 07:00 en 19:00 uur. In de kerstvakantie wordt niet gewerkt.