Tracédeel B bijna klaar

Tracédeel B is bijna klaar. De onderbouw is aangelegd, wat inhoudt dat de draagconstructie van de bovenbouw en van de haltes gemaakt is. Daar komt wel wat bij kijken: een zorgvuldige aanpassing van de omgeving is noodzakelijk. Door de komst van de trambaan zijn bijvoorbeeld kruisingen aangepast en fietspaden en rijwegen verlegd.

In mei zijn de laatste damwanden aan de Laan van Maarschalkerweerd en aan de Weg tot de Wetenschap geplaatst en is drainage in de grond aan de Laan van Maarschalkerweerd aangebracht. Dit laatste is nodig om ervoor te zorgen dat grondwater versneld verdwijnt en dat de grond straks geschikt is als ondergrond voor de bovenbouw van de tram. Op deze grond komt bijvoorbeeld de spoorconstructie, bovenleiding, beveiliging en haltes.