Vooruitblik tot en met ingebruikname Uithoflijn

Wat gebeurt er nog tot en met de ingebruikname van de Uithoflijn in december 2019?


Aanpassingen spoorviaduct Vaartsche Rijn
Op tramviaduct Vaartsche Rijn moet 900 meter van de spoorconstructie van de Uithoflijn aangepast worden. Dit kwam naar voren tijdens het testen van de Uithoflijn. De spoorconstructie wordt spoor voor spoor aangepast. Dit duurt tot maart 2019. De planning is echter weersafhankelijk.


Ook op andere plekken is de aannemer bezig met laatste aanpassingen. Zo moet de bovenste laag van een deel van de gecombineerde bus- en trambaan in Utrecht Science Park De Uithof waarschijnlijk aangepast worden. De planning hiervan is nog niet bekend.

 

Ondertussen: afronding testbedrijf
Tot en met december rijden er 's nachts trams een aantal testritten in het stationsgebied (tussen de Adama van Scheltemabaan en tramhalte Jaarbeursplein). We testen de technische systemen, de trams en de trambaan. De trams staan opgesteld bij P+R De Uithof. Aan het begin van een testnacht rijden de trams naar het stationsgebied, aan het eind van de nacht rijden ze weer terug. In januari 2019 vinden er nog een paar testen van de hele Uithoflijn plaats, dus van P+R De Uithof tot en met halte Utrecht Centraal Centrumzijde. Het testbedrijf wordt begin 2019 afgesloten met de overdracht van de trambaan aan de eigenaar, provincie Utrecht. Dan wordt ook de trambaan vrijgegeven als openbare ruimte.

 

Bushalte UCC
Zondag 9 december opent het nieuwe busstation Utrecht Centraal Centrumzijde. Lijn 2, 3, 18 en 28 rijden dan vanaf dit busstation. Als de Uithoflijn eind 2019 in dienst gaat, wordt het een gecombineerd bus- en tramstation.

 

Start proefbedrijf
Na het testbedrijf en de oplevering door de aannemer traminfrastructuur start voorjaar 2019 het proefbedrijf Uithoflijn. In zes maanden tijd wordt de wisselwerking tussen techniek en organisatie ‘beproefd’. Verkeersleiding, vervoerders, onderhouds- en hulpdiensten moeten samen aantonen dat zij onder alle omstandigheden goed met de nieuwe tramlijn om kunnen gaan. Dat gebeurt aan de hand van een aantal scenario’s, bijvoorbeeld een kapot verkeerslicht of een kapotte tram. Tijdens de scenarioproeven blijft de bereikbaarheid van Utrecht Science Park De Uithof en de veiligheid van alle direct en indirect betrokken deelnemers, inclusief medeweggebruikers, geborgd.

 

Daarnaast krijgen de trambestuurders in het proefbedrijf hun opleiding op de tram en trambaan van de Uithoflijn. De bestuurders hebben in de tramsimulator al virtueel kunnen oefenen. Tijdens het proefbedrijf kunnen ze de trambaan echt leren kennen.

 

The proof of the pudding
Na de scenarioproeven volgen er zogenoemde robuustheidsproeven om te testen of de dienstregeling volgens planning kan verlopen. Bij deze proeven wordt het aantal trams per uur langzaam opgebouwd tot het maximum van 16 trams per uur per richting. Deze proeven moeten een goede balans hebben tussen zo realistisch mogelijk beproeven en een zo beperkt mogelijke verstoring van de reguliere vervoersstromen. Daarom testen we eerst in het weekend, dan op een doordeweekse dag buiten de spits en vervolgens op een doordeweekse dag in de ochtend- en avondspits. In noodgevallen kan iedere robuustheidsproef worden onderbroken of beëindigd.

 

Op een aantal locaties langs de Uithoflijn meten we of het geluid van de trams binnen de grenzen blijft. In Utrecht Science Park De Uithof meten we ook trillingen en de elektromagnetische velden. Deze velden zouden invloed kunnen hebben op extreem gevoelige onderzoeks- en behandelapparatuur. We meten of de maatregelen om deze invloed te beperken, werken. Aan het eind van het proefbedrijf vragen we een vergunning aan om met lijn 22 tegen betaling passagiers te vervoeren. Lijn 22 wordt volgens planning in december 2019 in gebruik genomen.

 

Bewustwordingscampagne
Enkele weken voorafgaand aan de robuustheidsproef start een bewustwordingscampagne voor de komst van de trams, die voorafgaand aan de ingebruikname van lijn 22 vervolgd wordt.