Werkzaamheden Weg tot de Wetenschap, kruisingen Wim Sonneveldlaan en Sorbonnelaan

In de periode 12 tot en met 25 augustus worden de kruisingen van de Wim Sonneveldlaan en de Sorbonnelaan gereconstrueerd en de Weg tot de Wetenschap wordt vanaf de Sorbonnelaan tot de Platolaan aangepast. De werkzaamheden vinden plaats in het kader van de aanleg van de Uithoflijn.

 

Werkzaamheden aan de kruising Wim Sonneveldlaan / Weg tot de Wetenschap

De werkzaamheden aan deze kruising vinden plaats van maandag 12 augustus tot maandag 26 augustus. In deze periode kan het verkeer van de Weg tot de Wetenschap niet in- en afslaan van en naar de Wim Sonneveldlaan. Verkeer van en naar de Wim Sonneveldlaan kan de wijk in- en uitrijden via de Platolaan of de Archimedeslaan. Het fietspad tussen de Wim Sonneveldlaan en Platolaan blijft bereikbaar en wordt tijdelijk voor twee richtingen opengesteld.

 

Werkzaamheden aan de Weg tot de Wetenschap vanaf de Platolaan tot en met de kruising Sorbonnelaan

De werkzaamheden aan de Weg tot de Wetenschap vinden plaats vanaf maandag 19 augustus tot maandag 26 augustus. In deze periode kan het autoverkeer geen gebruik maken van de Weg tot de Wetenschap vanaf de Platolaan tot en met de kruising met de Sorbonnelaan. Autoverkeer van de Weg tot de Wetenschap naar De Uithof wordt omgeleid via de Herculeslaan, Waterlinieweg, Pythagoraslaan, Archimedelaan en ten slotte de Leuvenlaan. Fietsers kunnen wel gebruik blijven maken van de directe verbinding van de Weg tot de Wetenschap naar De Uithof.

Ook buslijn 12(S) wordt vanaf 19 augustus tot 26 augustus omgeleid. Komende vanaf de Rubenslaan slaat de bus de Waterlinieweg op om vervolgens via de Pythagoraslaan, Archimedeslaan en Leuvenlaan de normale route te vervolgen over de Padualaan. Tijdens deze periode worden de bushaltes bij stadion Galgenwaard (Herculeslaan) en zwembad De Krommerijn (Weg tot de Wetenschap) niet gebruikt door lijn 12(S).

 

Meer informatie?

Projectorganisatie Uithoflijn zal trachten de hinder zoveel mogelijk te beperken. Om die reden is er voor gekozen deze werkzaamheden in de vakantieperiode uit te voeren. Dan is het verkeersaanbod aanzienlijk minder dan normaal. Als u vragen hebt over de werkzaamheden, dan kunt u contact opnemen met het projectbureau Uithoflijn, telefoon 030 – 286 43 82 en vragen naar Elles Visser.

In de bijgevoegde pdf vindt u een kaart waarop de wegwerkzaamheden zijn aangegeven.