Privacyverklaring

Projectorganisatie Uithoflijn is een samenwerkingsverband tussen gemeente Utrecht en provincie Utrecht. De projectorganisatie Uithoflijn verwerkt persoonsgegevens van burgers voor de afhandeling van klachten, vragen en meldingen en voor het versturen van de nieuwsbrief Uithoflijn. Daarnaast maakt projectorganisatie Uithoflijn foto’s en filmpjes van de (werkzaamheden aan de) Uithoflijn. Zij plaatst die op haar website en eventueel in haar nieuwsbrief of op haar Twitterpagina. Verder verwerkt projectorganisatie Uithoflijn persoonsgegevens, zoals die van verschillende contactpersonen, voor haar interne bedrijfsvoering.


Projectorganisatie Uithoflijn neemt bij de verwerking van uw persoonsgegevens de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht en houdt zich hierbij aan de eisen die worden gesteld op grond van de toepasselijke privacy wet- en regelgeving. Dit betekent onder andere dat de persoonsgegevens voor een beperkte duur worden bewaard, in ieder geval zolang het project Uithoflijn nog loopt. Daarnaast worden persoonsgegevens alleen gebruikt voor de werkzaamheden en taken binnen de projectorganisatie Uithoflijn. Persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden, behalve met onze aannemer Koninklijke BAM Groep NV met wie we adresgegevens delen voor de afhandeling van klachten, vragen of meldingen.


Aangezien de projectorganisatie Uithoflijn administratief bij de provincie Utrecht is ondergebracht, treedt de provincie Utrecht namens dit samenwerkingsverband op als aanspreekpunt voor privacy aangelegenheden en wordt het beleid van de provincie Utrecht hieromtrent gevolgd.

 

Functionaris gegevensbescherming
De provincie Utrecht heeft een Functionaris voor gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG houdt toezicht op de naleving van de toepasselijke privacy wet- en regelgeving binnen de provincie Utrecht en de projectorganisatie Uithoflijn. U kunt bij de FG terecht voor al uw vragen omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens via privacy@provincie-utrecht.nl. Uiteraard kunt u daarbij ook vragen om een telefonisch of persoonlijk gesprek.


Recht op inzage, correctie en verwijdering  van uw gegevens
Bij de FG van de provincie Utrecht kunt u door middel van het eerder genoemde e-mailadres ook een verzoek indienen tot inzage, correctie of verwijdering  van uw gegevens. De FG moet daarbij wel kunnen nagaan of de juiste persoon het verzoek doet.  U kunt namelijk alleen uw rechten uitoefenen met betrekking tot uw eigen gegevens. Het is daarom mogelijk dat de FG aanvullende vragen stelt ter verificatie of u verzoekt zich bij het Provinciehuis te komen legitimeren.


Klacht indienen
Indien u vindt dat de provincie Utrecht u onvoldoende helpt of niet op juiste wijze tegemoet komt aan uw privacy rechten, dan kunt u een klacht indienen bij de FG van de provincie Utrecht. Indien uw klacht niet naar tevredenheid wordt behandeld, kunt u vervolgens nog een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/.