Test- en Proefbedrijf

Na de bouw van de traminfrastructuur (o.a. de sporen, seinen, wissels en bovenleiding), wordt de trambaan uitgebreid getest in het test- en proefbedrijf.


Testbedrijf
Tijdens het testbedrijf kijken we of de traminfrastructuur werkt en of de tram hier goed mee samenwerkt. De Uithoflijn wordt in twee delen getest, omdat de traminfrastructuur op het traject vanaf P+R De Uithof tot en met de Adama van Scheltemabaan eerder klaar was dan de trambaan in het stationsgebied.

 

Het testbedrijf zelf bestaat uit drie fases. Eerst wordt er enkele weken getest zonder tram. Een voorbeeld van zo’n test is de kortsluitproef. Daarbij wordt er expres kortsluiting gemaakt tussen de bovenleiding en het spoor. Hiermee wordt getest of de aardlekschakelaar bij kortsluiting veilig de stroom uitschakelt.

 

Daarna volgt een periode met testritten met één tram en als laatste testritten met meerdere trams. We kijken daarbij bijvoorbeeld of de zichtlijnen goed zijn: kan de trambestuurder alle borden, verkeerslichten en kruisingen duidelijk (over)zien? De trams rijden ook op verschillende snelheden: van stapvoets tot 10% sneller dan de maximum-baanvaksnelheid (de maximaal toegestane snelheid op een bepaald stukje van de baan). Snelheden variëren van 70 km per uur tussen halte Vaartsche Rijn en de kruising met de Koningsweg tot 30 km per uur op de Heidelberglaan tussen halte Padualaan en halte UMC Utrecht.

 

De testritten zijn voornamelijk ’s nachts omdat er dan minder verkeer is en er geen bussen rijden op de gecombineerde bus- en trambaan in Utrecht Science Park De Uithof en het stationsgebied. Een enkele keer is er een testrit overdag.

 

  • Testritten op traject P+R De Uithof t/m Adama van Scheltemabaan

In het najaar van 2017 is gestart met het testen van de traminfrastructuur vanaf P+R De Uithof tot en met de Adama van Scheltemabaan. Eerst is er enige weken getest zonder tram. Daarna volgde begin 2018 de tweede testfase, waarin twee trams 's nachts testritten uitvoerden op dit traject. Van augustus tot oktober 2018 werden testritten uitgevoerd met meerdere trams.

 

Voordat de laatste testfase met meerdere trams kon beginnen, moesten de trams door het stationsgebied kunnen rijden. Het was namelijk te kostbaar en organisatorisch ingewikkeld om vijf trams op vrachtwagens naar P+R De Uithof te vervoeren. En regelmatig weer terug naar de remise voor onderhoud. Daarom zat er enige tijd tussen de tweede en laatste testfase.

 

Eind juli 2018 was het zover: er reed voor het eerst een tram door het stationsgebied. De tram werd nog wel getrokken door een speciaal voertuig omdat de bovenleiding nog niet klaar was. Na deze belangrijke mijlpaal konden we verder met de testritten op de rest van het traject. Bekijk hier een korte video van deze eerste rit door het stationsgebied. De volledige rit is ook te bekijken.

 

  • Testritten in het stationsgebied en overbrengingsritten over rest van de trambaan

Sinds eind oktober 2018 rijden er ook trams testritten in het stationsgebied, tussen de Adama van Scheltemabaan en tramhalte Jaarbeursplein. De eerste testfase zonder trams is eerder die maand afgerond. De trams voor deze testritten staan opgesteld bij P+R De Uithof. Aan het begin van een testnacht rijden de trams van P+R De Uithof naar het stationsgebied, aan het eind van de nacht rijden ze weer terug. De testritten duren tot en met december. Lees hier meer over deze testritten en de planning.
 

Proefbedrijf
Nadat alle technische testen met goed gevolg zijn afgerond, starten we het proefbedrijf. In deze periode wordt de wisselwerking tussen techniek en organisatie gecontroleerd. Hierbij moeten verkeersleiding, vervoerders, onderhouds- en hulpdiensten samenwerken om aan te tonen dat zij onder alle omstandigheden goed met de nieuwe tramlijn om kunnen gaan.

 

Verder worden zogenoemde robuustheidsproeven uitgevoerd om te testen of de dienstregeling volgens planning verloopt. Bij deze proeven wordt het aantal trams per uur langzaam opgebouwd tot het maximum van16 trams per uur per richting. Ook kijken we bijvoorbeeld hoe snel een vertraging weer ingehaald kan worden. 

 

Daarnaast krijgen de trambestuurders hun opleiding op de tram en trambaan van de Uithoflijn. De trambestuurders hebben in de tramsimulator al virtueel kunnen oefenen (zoals te zien in deze twee filmpjes). Tijdens het proefbedrijf kunnen ze de trambaan in het echt leren kennen. Vanwege de veiligheid mogen er nog geen reizigers mee.