Test- en Proefbedrijf

Na de bouw van de traminfrastructuur (o.a. de sporen, seinen, wissels en bovenleiding), start het test- en proefbedrijf.

 

Testbedrijf
Tijdens het testbedrijf wordt gekeken of de traminfrastructuur werkt en of de tram hier goed mee samenwerkt. In oktober 2017 zijn er kleinschalig al verschillende testritten uitgevoerd met een tram op het stuk tussen P+R De Uithof en halte Wilhelmina Kinderziekenhuis (lees hier meer). 

 

In het najaar van 2017 is gestart met het testen van de traminfrastructuur vanaf P+R De Uithof tot en met de Adama van Scheltemabaan. Eerst is er enige weken getest zonder tram. Daarna volgde begin 2018 de tweede testfase, waarin twee trams 's nachts testritten uitvoerden op dit traject (zie kaartje rechts van deze tekst).

 

De trams reden eerst stapvoets. Later mochten ze op baanvaksnelheid rijden, dat wil zeggen zo hard als ze op dat stukje trambaan mogen rijden. Snelheden variëren van 70 km per uur tussen halte Vaartsche Rijn en de kruising met de Koningsweg tot 30 km per uur op de Heidelberglaan tussen halte Padualaan en halte UMC Utrecht.

 

Laatste fase testbedrijf
In de laatste fase van het testbedrijf worden testritten uitgevoerd met meerdere trams. Dit gebeurt vanaf begin augustus tot eind september 2018 op de trambaan vanaf P+R De Uithof tot en met de Adama van Scheltemabaan.

 

De testritten zijn voornamelijk ’s nachts. Twee tests vinden overdag plaats. Tijdens de testritten rijden er twee motorrijders en een busje voor de tram uit. Deze ‘voorrijders’ zetten de kruisingen af, zodat de tram veilig kan oversteken.

 

De testritten leveren naar verwachting weinig hinder op. De planning van de testritten is niet 100% zeker, de actuele planning wordt bijgehouden op www.hinderkaartuithoflijn.nl

 

In de nacht van 30 op 31 juli zijn de eerste twee trams voor deze testritten door het stationsgebied van Utrecht gereden. Een speciaal voertuig heeft ze over het spoor getrokken omdat hier nog geen bovenleiding is. Daarna zijn ze zelfstandig verder gereden naar P+R De Uithof. Begin augustus volgen nog drie trams. Bekijk hier een korte video van deze eerste rit door het stationsgebied. De volledige rit is ook te bekijken.

 

Dat de trams nu door het stationsgebied kunnen ‘rollen’ is een belangrijke mijlpaal. Dit was namelijk noodzakelijk om verder te kunnen met de testritten. De vijf benodigde trams konden niet allemaal met vrachtwagens worden aangevoerd, zoals de twee trams die van half januari tot half april testritten maakten. Dit is niet te organiseren en bovendien erg kostbaar. De trams moeten dan niet alleen naar de Uithoflijn worden gebracht, maar ook regelmatig weer terug naar de remise voor onderhoud. 

 

Proefbedrijf
Nadat alle technische testen met goed gevolg zijn afgerond, starten we het proefbedrijf. In deze periode wordt de wisselwerking tussen techniek en organisatie gecontroleerd. Hierbij moeten verkeersleiding, vervoerders, onderhouds- en hulpdiensten samenwerken om aan te tonen dat zij onder alle omstandigheden goed met de nieuwe tramlijn om kunnen gaan.

 

Verder worden zogenoemde robuustheidsproeven uitgevoerd om te testen of de dienstregeling volgens planning verloopt. Bij deze proeven wordt het aantal trams per uur langzaam opgebouwd tot het maximum van16 trams per uur per richting. Ook kijken we bijvoorbeeld hoe snel een vertraging weer ingehaald kan worden. 

 

Daarnaast krijgen de trambestuurders hun opleiding op de tram en trambaan van de Uithoflijn. De trambestuurders hebben in de tramsimulator al virtueel kunnen oefenen (zoals te zien in deze twee filmpjes). Tijdens het proefbedrijf kunnen ze de trambaan in het echt leren kennen. Vanwege de veiligheid mogen er nog geen reizigers mee.