Stationsgebied

Waar is het?

Het Stationsgebied bestaat voor de trambaan uit twee delen: tracédeel D (doorkoppeling met bestaande tramlijn) en tracédeel OVT (OV-terminal). De Uithoflijn sluit aan op de nieuwe eindhalte van de bestaande tramlijn Utrecht – Nieuwegein/IJsselstein, op Utrecht Centraal Jaarbeursplein. Deze halte is aangelegd in het verlengde van de Graadt van Roggenweg, op de plek van de gesloopte parkeergarage tussen het Jaarbeursplein en het NH-hotel. Om de Uithoflijn tezijnertijd aan te laten sluiten op de bestaande tramlijn, is het Cranenborchgebouw gesloopt.
 
Na een gelijkvloerse kruising met de Mineurslaan buigt de trambaan linksaf richting de brug over de Van Sijpesteijnkade en de Leidsche Rijn. De bussen van en naar de Jaarbeurszijde van de OV-terminal maken nu al gebruik van deze brug. Hierna daalt de bus-/trambaan rechtsaf richting de Leidseveertunnel. Na deze tunnel gaat de tram op het Smakkelaarsveld rechtsaf richting de OV-terminal, de meeste bussen gaan rechtdoor richting de binnenstad. Ook aan deze zijde van de Leidseveertunnel gaat de bus-/trambaan met een brug over de Leidsche Rijn en de hoofdfietsroute heen.
 
Aan de centrumzijde van Utrecht Centraal komt een gecombineerd bus-/tramstation voor de Uithoflijn en bussen van en naar de binnenstad. In het midden van de twee perrons zorgen twee kopsporen er voor dat trams vanuit Utrecht Science Park (USP) De Uithof kunnen halteren en vervolgens weer richting USP De Uithof kunnen rijden. De twee sporen aan de buitenzijde van de twee perrons zorgen er voor dat de trams van en naar Nieuwegein kunnen rijden. Bij het hoofdgebouw van de NS sluit de trambaan aan op de voormalige busbaan langs de spoorlijn, de Adama van Scheltemabaan. Deze busbaan wordt omgebouwd tot trambaan. 

   

Wat speelt er?

Het Stationsgebied ondergaat een metamorfose; bestaande gebouwen worden vervangen, gerenoveerde, nieuwe gebouwen worden toegevoegd en de openbare ruimte krijgt een kwaliteitsimpuls. Onderdeel van de plannen is de aanleg van HOV-banen (hoogwaardig openbaar vervoer) naar de bus- en tramhaltes bij station Utrecht Centraal.

Stationsgebied Utrecht verzorgt de bouw van de gecombineerde tram-/busbaan vanaf de tijdelijke eindhalte voor de Sneltram Utrecht - Nieuwegein/IJsselstein op het Jaarbeursplein tot de centrumzijde van het station (tracédeel D).

 

Bijzonderheden

Vooral de bouwfasering is in dit gebied een lastige opgave. In eerste instantie maken alleen bussen gebruik van de nieuwe HOV-banen. Later plaatst de bovenbouwaannemer van de Uithoflijn de bovenleiding en zorgt ervoor dat de kabels en leidingen voor de tram worden getrokken. Gelijktijdig met de aanleg van de tramhalte Utrecht Centraal Centrumzijde door de bovenbouwaannemer, wordt een nieuw gebouw boven de perrons gebouwd, genaamd Het Platform. Dit gebouw, dat tussen de stationshal en het hoofdgebouw van NS komt te staan, zorgt ook voor de overkapping van de tramperrons. Bij de tram- en bushaltes komen bufferplekken voor bussen en een chauffeursverblijf.

 

Meer informatie vindt u op www.CU2030.nl