Stationsgebied

Waar is het?

Het Stationsgebied bestaat voor de trambaan uit twee delen: tracédeel D (doorkoppeling met bestaande tramlijn) en tracédeel OVT (OV-terminal). De Uithoflijn sluit aan op de nieuwe eindhalte van de bestaande tramlijn Utrecht – Nieuwegein/IJsselstein, op Utrecht Centraal Jaarbeursplein. 
 
Na een gelijkvloerse kruising met de Mineurslaan buigt de trambaan linksaf richting het viaduct over de Van Sijpesteijnkade en de Leidsche Rijn. De bussen van en naar de Jaarbeurszijde van de OV-terminal maken nu al gebruik van deze brug. Hierna daalt de bus-/trambaan rechtsaf richting de Leidseveertunnel. Na deze tunnel gaat de tram op het Smakkelaarsveld rechtsaf richting de OV-terminal.
 
Aan de centrumkant van Utrecht Centraal komt een gecombineerd bus-/tramstation voor de Uithoflijn en bussen van en naar de binnenstad. In het midden van de twee perrons zorgen twee kopsporen ervoor dat trams vanuit Utrecht Science Park (USP) kunnen halteren en vervolgens weer richting USP kunnen rijden. De twee sporen aan de buitenzijde van de twee perrons zorgen er voor dat de trams van en naar de remise in Nieuwegein kunnen rijden. Bij het hoofdgebouw van de NS sluit de trambaan aan op de voormalige busbaan langs de spoorlijn, de Adama van Scheltemabaan. Deze busbaan is omgebouwd tot trambaan. 

   

Wat speelt er?

Utrecht vernieuwt het stationsgebied. Bestaande gebouwen worden gerenoveerd of vervangen, nieuwe gebouwen worden toegevoegd en de openbare ruimte krijgt een kwaliteitsimpuls. Utrecht Centraal heeft een nieuwe stationshal gekregen: trein, bus en straks tram komen onder hetzelfde dak samen. Projectorganisatie Stationsgebied heeft de tram- en busbaan aangelegd vanaf de tijdelijke eindhalte Jaarbeursplein tot de centrumzijde van het station (tracédeel D). Aannemer BAM legt voor Projectorganisatie Uithoflijn het deel onder de OV-terminal aan, inclusief het nieuwe bus- en tramstation Utrecht Centraal Centrumzijde.

 

Bijzonderheden

Vooral de bouwfasering is in dit gebied een lastige opgave. De bouw van de Uithoflijn is een van de vele projecten in het stationsgebied. Tegelijkertijd met de Uithoflijn wordt bijvoorbeeld gewerkt aan de grootste fietsenstalling van de wereld en het nieuwe Stationsplein met het iconische bollendak. Ook komt er boven het bus- en tramstation Utrecht Centraal Centrumzijde een nieuw gebouw, het Platform. Er is daarom een ‘tafelconstructie’ gebouwd, zodat gelijktijdig aan het station en het Platform gewerkt kan worden. 

 

Meer informatie vindt u op www.CU2030.nl