Tracédeel A

Oosterspoorbaan Zuid

(Definitief Ontwerp Park Oosterspoorbaan Zuid)
 

Kijk hieronder voor de laatste stand van zaken onder ‘Wat gaat er nog gebeuren?’

 

Waar is het?

Tracédeel A loopt van de Vaartsestraat tot aan de Koningsweg. Vanaf de Vaartsestraat gaat het tracé van de Uithoflijn via een viaduct over de Bleekstraat en Vaartsche Rijn, naar station Utrecht Vaartsche Rijn. De tramlijn gaat verder langs de spoorlijn, parallel aan Pelikaanstraat en de begraafplaatsen Soestbergen en Kovelswade. Na de onderdoorgang onder de Waterlinieweg volgt het tracé de treinsporen om daarna via een bocht naar links de Koningsweg te kruisen.

 

Wat speelt er?

ProRail heeft naast de spooruitbreiding tussen Vleuten en Geldermalsen de onderbouw voor de Uithoflijn aangelegd. Deze onderbouw bestaat uit twee delen: een lang viaduct over de Bleekstraat, Westerkade, Vaartsche Rijn, Oosterkade, Albatrosstraat en Laan van Soestbergen tot nabij het Oude Houtensepad en het tweede deel is een zandbaan tot aan de Koningsweg. Aannemer BAM is in 2016 gestart met het aanbrengen van de spoorconstructie.

   

Wat gaat er nog gebeuren?

  • Inrichting zuidelijk deel Oosterspoorbaan

Het gedeelte van de Oosterspoorbaan tussen de Koningsweg en de toekomstige Uithoflijn krijgt een nieuwe inrichting. Hiervoor is tijdens vier bewonersavonden in 2016 en 2017 een Voorlopig Ontwerp Park Oosterspoorbaan (zuid) opgesteld in overleg met bewoners en belanghebbenden. Er komt een calamiteiten- en onderhoudsweg naar de tram- en treinsporen. Daarnaast komt er een recreatieve wandelroute. Het ontwerp bevat ook een groenplan en er is ruimte voor bewonersinitiatieven.

 

Bewoners konden eind 2017 reageren op het Voorlopig Ontwerp. Zij waren hiervoor uitgenodigd via dit wijkbericht en het wijkbericht over de verlenging van de reactietermijn. Op basis van deze reacties is het ontwerp definitief gemaakt. Burgemeester en Wethouders van Gemeente Utrecht hebben vervolgens dinsdag 13 maart 2018 het Definitief Ontwerp en de beantwoording van de reacties (de reactienota) vastgesteld. Het Definitief Ontwerp en de reactienota kunt u bekijken via de linkjes hieronder. Ook kunt u het Definitief Ontwerp (tekening) op groot formaat op wijkbureau Oost bekijken (F.C. Dondersstraat 1).

 

Definitief Ontwerp (boekje)
Definitief Ontwerp (plankaart)
Reactienota 

 

Planning
De herinrichting van Park Oosterspoorbaan (zuid) start maandag 3 september en duurt naar verwachting tot en met eind november. Door na de zomer te starten kan direct aansluitend op de werkzaamheden het groen worden geplant, waardoor de overlast voor de omgeving wordt beperkt. Er wordt gewerkt van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 17.00 uur.

 

Werkzaamheden
Het werk wordt in fasen uitgevoerd. De huidige asfaltweg wordt opgebroken. Dit zal geluidsoverlast geven. Als het asfalt weg is, legt de aannemer het wandelpad en de calamiteitenweg aan. De calamiteitenweg wordt uitgevoerd met grastegels. Wanneer deze weg klaar is, verwijdert de aannemer de resterende puinverharding en vult de grond aan voor de groeninrichting. Tot slot worden de hagen en bomen geplant. Tijdens de aanleg van het park haalt de aannemer ook de huidige hekwerken weg en plaatst nieuwe op de eigendomsgrens. Er wordt voor gezorgd dat privéterrein altijd afgesloten blijft. We doen ons best om overlast tijdens het werk zo veel mogelijk te beperken.

 

Heeft u ondertussen een goed initiatief wat u wilt oppakken of heeft u hier vragen over, neem dan gerust contact op met info@oosterspoorbaan.nl. De initiatiefnemers van het al gerealiseerde deel van de Oosterspoorbaan helpen u graag op weg.

 

  • Herinrichting Vaartsestraat 

Net zoals de Pelikaanstraat en de Laan van Soestbergen, wordt ook de Vaartsestraat heringericht. In augustus en september 2017 is het gedeelte tussen de Westerkade en de Bleekstraat aangepakt (lees meer in dit wijkbericht van juli 2017). Het deel tussen de Bleekstraat en voormalig Burgerzaken wordt van 11 juni tot en met 20 juli 2018 heringericht (lees meer in dit wijkbericht van mei 2018). De herinrichting van het kruispunt met de Bleekstraat volgt later.

 

Op het Definitief Ontwerp ziet u hoe de Vaartsestraat eruit komt te zien. Ter hoogte van de Jeremiestraat is er aan de zijde van het spoor nog extra verharding gemaakt voor toekomstige laad- en losplekken voor de commerciële ruimten onder station Vaartsche Rijn. Informatie over deze commerciële ruimten vindt u in dit bericht.

 

In het ontwerp wordt de oude busbaan, het deel tussen voormalig Burgerzaken en de Bleekstraat, versmald tot een inrit voor hulpdiensten. Daardoor ontstaat meer ruimte voor groen en bomen. De oude busbaan kan versmald worden, omdat er alleen trams en hulpdiensten over de Adama van Scheltemabaan gaan rijden. Het kruispunt met de Bleekstraat wordt vereenvoudigd, omdat ook hier minder bussen gaan rijden. Na de aanleg van de trambaan vervallen de verkeerslichten op dit kruispunt.

 

 

Wat is er tot nu toe gebeurd?
De rand van begraafplaats Soestbergen, die naast de toekomstige trambaan ligt, is begin 2013 heringericht. Omdat de begraafplaats een rijksmonument is, zijn de plannen in goed overleg met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, gemeente Utrecht en de omwonenden gemaakt. De grond van de plantstroken werd bewerkt, waarna de beplanting is geplaatst. De zij-ingang op de hoek van de Pelikaanstraat en Laan van Soestbergen is inmiddels open. Dit gebeurde op verzoek van omwonenden. Ook de rand van de begraafplaats Kovelswade, eveneens een rijksmonument, is heringericht. Daardoor is ook op die plek een aantrekkelijke, groene rand ontstaan.
 

Verder is tussen de Waterlinieweg en de bocht richting Koningsweg in de berm een onderhoudsweg gemaakt, waar ook de nood- en hulpdiensten gebruik van kunnen maken. Voordeel is dat er niet over de trambaan gereden hoeft te worden en dat deze is uitgevoerd als ballastbaan. Dit voorkomt problemen met het beheer en gaat geluidsoverlast tegen. De onderhoudsweg sluit aan op het Maarschalkerweerdpad: de nieuwe fietsverbinding die vanaf de Koningsweg onder de spoorlijn door naar station Utrecht Lunetten gaat. Over dit fietspad kunnen ook onderhoudsvoertuigen en nood- en hulpdiensten rijden.

 

Door de spooruitbreiding en andere werkzaamheden die plaats hebben gevonden voor het aanleggen van de Uithoflijn, zijn de Pelikaanstraat en Laan van Soestbergen in 2016 heringericht. Het ontwerp van de straatinrichting Pelikaanstraat is eind 2014 in samenwerking met de bewoners definitief gemaakt.

 

De planning en het ontwerp van de herinrichting van de Pelikaanstraat is nader afgestemd op de bouw van de bergingen en de buurtfietsenstallingen die onder de trambaan komen. Hierdoor is het originele ontwerp van de Pelikaanstraat aan de zijde van de trambaan iets aangepast. Daarnaast is uit praktische overwegingen de herinrichting van de Laan van Soestbergen tot fietsstraat toegevoegd aan de herinrichting van de Pelikaanstraat. Hieronder vindt u de definitieve ontwerpen van de Pelikaanstraat, opgedeeld in het korte gedeelte (Oosterkade – Albatrosstraat) en het lange gedeelte (Albatrosstraat – Laan van Soestbergen). In de spelregels ruimten Pelikaanstraat (13-5-2015) vindt u een toelichting op het gebruik van de ruimten onder de trambaan aan de Pelikaanstraat.
 

• Tekening korte deel Pelikaanstraat (28-11-2014)
• Tekening lange deel Pelikaanstraat (28-11-2014)
• Pelikaanstraat illustraties (sfeerbeelden, gebaseerd op tekeningen uit 2010) 

• Wijkbericht ontwerp Laan van Soestbergen (wijkbericht uit januari 2015)

• Spelregels ruimten Pelikaanstraat  (13-05-2015)