Tracédeel A

Oosterspoorbaan Zuid

(Definitief Ontwerp Park Oosterspoorbaan Zuid)
 

Kijk hieronder voor de laatste stand van zaken onder ‘Wat gaat er nog gebeuren?’

 

Waar is het?

Tracédeel A loopt van de Vaartsestraat tot aan de Koningsweg. Vanaf de Vaartsestraat gaat het tracé van de Uithoflijn via een viaduct over de Bleekstraat en Vaartsche Rijn, naar station Utrecht Vaartsche Rijn. De tramlijn gaat verder langs de spoorlijn, parallel aan Pelikaanstraat en de begraafplaatsen Soestbergen en Kovelswade. Na de onderdoorgang onder de Waterlinieweg volgt het tracé de treinsporen om daarna via een bocht naar links de Koningsweg te kruisen.

 

Wat speelt er?

ProRail heeft naast de spooruitbreiding tussen Vleuten en Geldermalsen de onderbouw voor de Uithoflijn aangelegd. Deze onderbouw bestaat uit twee delen: een lang viaduct over de Bleekstraat, Westerkade, Vaartsche Rijn, Oosterkade, Albatrosstraat en Laan van Soestbergen tot nabij het Oude Houtensepad en het tweede deel is een zandbaan tot aan de Koningsweg. Aannemer BAM is in 2016 gestart met het aanbrengen van de spoorconstructie.

   

Wat gaat er nog gebeuren?

  • Inrichting zuidelijk deel Oosterspoorbaan

Het gedeelte van de Oosterspoorbaan tussen de Koningsweg en de toekomstige Uithoflijn krijgt een nieuwe inrichting. Hiervoor is tijdens vier bewonersavonden in 2016 en 2017 een Voorlopig Ontwerp Park Oosterspoorbaan (zuid) opgesteld in overleg met bewoners en belanghebbenden. Er komt een calamiteiten- en onderhoudsweg naar de tram- en treinsporen. Daarnaast komt er een recreatieve wandelroute. Het ontwerp bevat ook een groenplan en er is ruimte voor bewonersinitiatieven.

 

Bewoners konden eind 2017 reageren op het Voorlopig Ontwerp. Zij waren hiervoor uitgenodigd via dit wijkbericht en het wijkbericht over de verlenging van de reactietermijn. Op basis van deze reacties is het ontwerp definitief gemaakt. Burgemeester en Wethouders van Gemeente Utrecht hebben vervolgens dinsdag 13 maart 2018 het Definitief Ontwerp en de beantwoording van de reacties (de reactienota) vastgesteld. Het Definitief Ontwerp en de reactienota kunt u bekijken via de linkjes hieronder. Ook kunt u het Definitief Ontwerp (tekening) op groot formaat op wijkbureau Oost bekijken (F.C. Dondersstraat 1).

 

Definitief Ontwerp (boekje)
Definitief Ontwerp (plankaart)
Reactienota 

 

Aanleg Park Oosterspoorbaan Zuid uitgesteld
Begin september 2018 is aannemer Koot Infrawerken gestart met de aanleg van het Park Oosterspoorbaan Zuid. Bij de voorbereidende werkzaamheden is asbest gevonden. Het asbest ligt vlak onder het grondoppervlak en vormt op dit afgesloten terrein geen gevaar voor de omgeving. Het moet wel worden opgeruimd voordat de aannemer verder kan met de aanleg van het park. Daarom wordt de aanleg van het Park Oosterspoorbaan Zuid uitgesteld totdat het asbest is opgeruimd.

 

Op dit moment werken we verschillende scenario’s uit voor het opruimen van het asbest. Dit heeft onder andere te maken met de meest efficiënte manier om het asbest weg te halen en waar het vervolgens verwerkt kan worden. Dit onderzoek kost tijd. Daarom kunnen we nu helaas nog niet zeggen wanneer de asbestsanering start en hoelang het gaat duren.

 

Heeft u ondertussen een goed initiatief wat u wilt oppakken of heeft u hier vragen over, neem dan gerust contact op met info@oosterspoorbaan.nl. De initiatiefnemers van het al gerealiseerde deel van de Oosterspoorbaan helpen u graag op weg.

 

Wat is er tot nu toe gebeurd?

  • Herinrichting rand begraafplaatsen Soestbergen en Kovelswade

De rand van begraafplaats Soestbergen, die naast de toekomstige trambaan ligt, is begin 2013 heringericht. Omdat de begraafplaats een rijksmonument is, zijn de plannen in goed overleg met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, gemeente Utrecht en de omwonenden gemaakt. De grond van de plantstroken werd bewerkt, waarna de beplanting is geplaatst. De zij-ingang op de hoek van de Pelikaanstraat en Laan van Soestbergen is open. Dit gebeurde op verzoek van omwonenden. Ook de rand van de begraafplaats Kovelswade, eveneens een rijksmonument, is heringericht. Daardoor is ook op die plek een aantrekkelijke, groene rand ontstaan.
 

  • Onderhoudsweg en nieuwe fietsverbinding

Verder is tussen de Waterlinieweg en de bocht richting Koningsweg in de berm een onderhoudsweg gemaakt, waar ook de nood- en hulpdiensten gebruik van kunnen maken. Dit heeft als voordeel dat er niet over de trambaan gereden hoeft te worden, waardoor die als ballastbaan kon worden uitgevoerd. Dit voorkomt problemen met het beheer en gaat geluidsoverlast tegen. De onderhoudsweg sluit aan op het Maarschalkerweerdpad: de nieuwe fietsverbinding die vanaf de Koningsweg onder de spoorlijn door naar station Utrecht Lunetten gaat. Over dit fietspad kunnen ook onderhoudsvoertuigen en nood- en hulpdiensten rijden.

 

  • Herinrichting Pelikaanstraat en Laan van Soestbergen

Door de spooruitbreiding en andere werkzaamheden die plaats hebben gevonden voor het aanleggen van de Uithoflijn, zijn de Pelikaanstraat en Laan van Soestbergen in 2016 heringericht. Het ontwerp van de straatinrichting Pelikaanstraat is eind 2014 in samenwerking met de bewoners definitief gemaakt.

 

De planning en het ontwerp van de herinrichting van de Pelikaanstraat is nader afgestemd op de bouw van de bergingen en de buurtfietsenstallingen onder de trambaan. Hierdoor is het originele ontwerp van de Pelikaanstraat aan de zijde van de trambaan iets aangepast. Daarnaast is uit praktische overwegingen de herinrichting van de Laan van Soestbergen tot fietsstraat toegevoegd aan de herinrichting van de Pelikaanstraat. Hieronder vindt u de definitieve ontwerpen van de Pelikaanstraat, opgedeeld in het korte gedeelte (Oosterkade – Albatrosstraat) en het lange gedeelte (Albatrosstraat – Laan van Soestbergen). In de spelregels ruimten Pelikaanstraat (13-5-2015) vindt u een toelichting op het gebruik van de ruimten onder de trambaan aan de Pelikaanstraat.
 

• Tekening korte deel Pelikaanstraat (28-11-2014)
• Tekening lange deel Pelikaanstraat (28-11-2014)
• Pelikaanstraat illustraties (sfeerbeelden, gebaseerd op tekeningen uit 2010) 

• Wijkbericht ontwerp Laan van Soestbergen (wijkbericht uit januari 2015)

• Spelregels ruimten Pelikaanstraat  (13-05-2015)

 

  • Herinrichting Vaartsestraat

Net zoals de Pelikaanstraat en de Laan van Soestbergen, is ook de Vaartsestraat heringericht. In 2017 is het gedeelte tussen de Westerkade en de Bleekstraat aangepakt. Het deel tussen de Bleekstraat en voormalig Burgerzaken is in de zomer van 2018 heringericht.

 

De oude busbaan op het gedeelte tussen Bleekstraat en voormalig Burgerzaken is versmald tot een inrit voor nood- en hulpdiensten. Dit was mogelijk omdat er alleen trams en nood- en hulpdiensten over de Adama van Scheltemabaan gaan rijden. Door de versmalling is meer ruimte ontstaan voor groen en bomen.

De herinrichting van het kruispunt met de Bleekstraat volgt later. Dit kruispunt wordt vereenvoudigd, omdat hier minder bussen gaan rijden.
 
Op het Definitief Ontwerp ziet u hoe de Vaartsestraat er nu uit ziet. Ter hoogte van de Jeremiestraat is er aan de zijde van het spoor nog extra verharding gemaakt voor toekomstige laad- en losplekken voor de commerciële ruimten onder station Vaartsche Rijn. Informatie over deze commerciële ruimten vindt u in dit bericht.