Tracédeel B

Waar is het?
Tracédeel B begint bij de kruising van de Koningsweg met de Laan van Maarschalkerweerd. Het tracé ligt hier ten westen van de Laan van Maarschalkerweerd. Vlak voor de Herculesbrug gaat de trambaan verder aan de oostzijde van de Laan van Maarschalkerweerd langs de toekomstige halte Stadion Galgenwaard en gaat daarna verder ten oosten van de Weg tot de Wetenschap langs de toekomstige halte De Kromme Rijn. De trambaan gaat onder de A27 door en sluit aan op de busbaan in Utrecht Science Park.

 

Wat speelt er?
Tussen 2011 en 2016 is de onderbouw van de trambaan klaargemaakt en de omgeving van de trambaan aangepast. Er is een zandbaan gemaakt, er zijn aangepaste kruisingen, nieuwe fietspaden en een nieuwe brug: de Herculesbrug. Om ruimte te maken voor de trambaan zijn de Laan van Maarschalkerweerd en de Weg tot de Wetenschap verlegd. Na deze wegverlegging is een deel van de verdwenen bomen herplant. Deze oude bomen zijn aangevuld met nieuwe bomen.

 

In 2016 is aannemer BAM gestart met het aanbrengen van de spoorconstructie, de bovenleiding, de kabels en leidingen en de aanleg van de haltes Stadion Galgenwaard en De Kromme Rijn. De trambaan is uitgevoerd als een grasbaan om aan te sluiten op de groene omgeving.

 

Bijzonderheden
Bij het opstellen van het Definitief Ontwerp van de trambaan is er veel aandacht besteed aan de veiligheid van de kruisingen. Dit heeft geleid tot een herontwerp van de kruising van de Herculeslaan met de Weg tot de Wetenschap/Laan van Maarschalkerweerd, het ontwerp van overwegbomen bij de kruising Koningsweg met de Laan van Maarschalkerweerd  en aangepaste fietsoversteken bij de kruising van de Platolaan met de Wim Sonneveldlaan. Onder de A27 wordt extra ruimte gemaakt voor fiets- en voetpaden.