Tracédeel S

Waar is het?
De Adama van Scheltemabaan ligt tussen het hoofdgebouw van de NS en het spoor in en loopt tot voorbij het voormalig gebouw van Burgerzaken. De Adama van Scheltemabaan was voorheen een busbaan.
 
Wat speelt er?
Op 2 juli 2016 is de busbaan op de Adama van Scheltemabaan afgesloten en is de Dichtersbaan in gebruik genomen. Dit is de nieuwe busbaan aan de westkant van het treinspoor. De Adama van Scheltemabaan is inmiddels omgebouwd tot trambaan. Behalve trams maken alleen nood- en hulpdiensten gebruik van deze baan.

 

Bijzonderheden
De Adama van Scheltemabaan werd mede gebruikt voor het laden en lossen achter het hoofdgebouw van NS. Vanwege de aanleg van de trambaan wordt de toegang voor het laden en lossen verplaatst naar de zijkant van het gebouw. Om hiervoor ruimte te maken is de fietsenstalling voor het NS-personeel tijdelijk verplaatst.

 

Langs de bestaande busbaan lagen twee warmwaterleidingen van de stadsverwarming. Door de aanleg van de trambaan zouden deze moeilijk bereikbaar worden voor werkzaamheden of bij een calamiteit. Daarom heeft de leidingbeheerder deze leidingen verplaatst.

 

De kantoren aan de Arthur van Schendelstraat staan voor een deel dicht op de toekomstige trambaan. Door de aanleg van de trambaan en de bovenleiding zullen de ramen van sommige kantoren op een andere manier gewassen moeten worden.