Tracédeel U

Waar is het?
De busbaan in Utrecht Science Park is omgebouwd tot bus- en trambaan. Voor halte Padualaan gaat het tracé langs de hogeschool- en universiteitsgebouwen met halte Heidelberglaan, langs het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) met halte UMC Utrecht en langs het Wilhelmina Kinderziekenhuis en Prinses Máxima Centrum met halte WKZ-Máxima. Nabij de wegaansluiting op de A28 sluit de Uithoflijn aan op het nieuwe transferium P+R Utrecht Science Park. De Universiteitsweg wordt hier ongelijkvloers gekruist.

 

Wat speelt er?
In Utrecht Science Park sluit de trambaan zoveel mogelijk aan op de bestaande busbanen. Hierdoor past de Uithoflijn goed binnen de hoogwaardig ingerichte openbare ruimte. Bij de halte Padualaan is de ligging van de trambaan ingericht op de toekomstige fietsoversteek naar de nieuwbouw van de Hogeschool Utrecht ten noorden van de halte.

 

De gecombineerde bus- en trambaan is inmiddels gereed en in gebruik door de bussen. Het fietspad op de Heidelberglaan is begin april 2018 weer geopend. Fietsers werden sinds juni 2016 omgeleid omdat de plek van het fietspad nodig was voor een tijdelijke busbaan, zodat de oude busbaan omgebouwd kon worden tot bus- en trambaan.

 

Bijzonderheden

De huidige schapenweide tussen de A27 en de Padualaan wordt deels benut om naast de trambaan een weg aan te leggen voor nood- en hulpdiensten. Deze weg werd tijdens de aanleg van de trambaan ook als tijdelijke busbaan gebruikt.

 

Bij de overbouwingen van het Centrumgebouw Noord en het Van Unnikgebouw is gekozen voor verhoging van de overbouwing ten behoeve van de doorrijdhoogte. Hierdoor ontstaat er voldoende ruimte voor de bovenleiding. Voordeel is dat onder andere de brandweer ook gebruik kan blijven maken van de tram- en busbaan.

 

Om de effecten van de elektromagnetische straling op de gevoelige onderzoeks- en behandelapparatuur van de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht te beperken, is de bovenleiding in korte secties onderverdeeld, dit heet sectioneren. Hierbij wordt elke bovenleidingmast van voeding voorzien waardoor de bovenleiding uit kortere lussen bestaat, en minder elektromagnetische straling veroorzaakt. Voor elk voedingspunt is een kast nodig. Dit betekent dat er elke twintig meter een kast langs de tram/busbaan staat. In de voetgangersgebieden of bij wegkruisingen zijn de kasten onder de grond geplaatst. Voor de andere kasten is gezocht naar locaties die de minste hinder opleveren. Bij het CBOI bleek de sectionering niet voldoende effect op te leveren, daarom is de tram/busbaan opgeschoven. Daarmee komt de bestaande busbaan beschikbaar voor lokaal verkeer van en naar het UMC Utrecht.

 

Bij de halte UMC Utrecht zijn eilandperrons aangelegd met aan weerszijden de bus en tram. Dit zorgt voor een comfortabele halte met goede overstapmogelijkheden van bus naar tram en omgekeerd. Trappen en liften vormen de verbinding met de traverse en de entree van het ziekenhuis.